Verhuizing laboratorium Wuhan start Corona

Verhuizing laboratorium Wuhan start Corona – Het coronavirus kwam van een vleermuis, had je een andere mening was je een complotwappie. Wat 100% zeker niet de oorzaak was: een ontsnapping uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. De termen “China-Virus” of “Wuhan-virus” waren uit den boze. China was het slachtoffer en niet de veroorzaker van het virus. Een voedselmarkt op nog geen 300 meter van het enige S4-Lab in China, daar was het virus van een vleermuis overgesprongen op een ander dier en toen op de mens.

Van extreem onwaarschijnlijk naar zeer waarschijnlijk

Waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in maart nog vol mee ging met de Chinese uitleg (vleermuis en zeker geen laboratorium ontsnapping) en het extreem onwaarschijnlijk noemde dat het virus uit een lab kwam draait het nu 180 graden. “We kunnen nog altijd niet uitsluiten dat de pandemie in een laboratorium in Wuhan is gestart”. Ineens lijkt het dus wel zeer goed mogelijk volgens het de WHO dat het Laboratorium de schuldige is.

Peter Ben Embarek één van de experts die door de WHO in januari en februari op onderzoek waren gestuurd naar China gaf aan dat: “We nooit in het rapport hadden mogen zetten dat ontsnapping uit het laboratorium extreem onwaarschijnlijk was.”

Verhuizing laboratorium Wuhan start Corona

Nu blijkt intussen dat een van de laboratoria in Wuhan op 2 december 2019 bezig was met een verhuizing. De kans dat er dan iets mis gaat is volgens Embarek niet onwaarschijnlijk. Een verhuizing brengt altijd een risico met zich mee. Het scenario waar men nu rekening mee houd is dat er een staal (buisje met het virus) is gebroken. Het virus kon vervolgens vrij rondgaan en beginnen met het besmetten van mensen in Wuhan. Een andere mogelijkheid, de staal brak en besmette een medewerker die vervolgens mensen in Wuhan verder heeft besmet.

De datum van de verhuizing viel namelijk precies samen met het moment waarop het virus begon met het besmetten van mensen in Wuhan. Maar natuurlijk zijn er ook andere opties…

Daar is hij weer, de vleermuis

Verhuizing laboratorium Wuhan start Corona

Het kan ook dat er althans dit is het idee van de WHO, een medewerker van het laboratorium door veldwerk ver van Wuhan besmet is geraakt door een vleermuis. Vervolgens terug kwam in Wuhan tijdens de verhuizing en begon met het besmetten van mensen. Vleermuizen welke Covid-19 kunnen veroorzaken komen namelijk in Wuhan zelf helemaal niet voor. Volgens het WHO rapport is een dier op mens besmetting namelijk nog altijd “het meest waarschijnlijk”. Misschien omdat ze best wel afhankelijk zijn van China en niet op de tenen van het land willen staan.

Dat iemand toevallig op veldwerk besmet raakte door een vleermuis en vervolgens “vergat” onderweg terug naar Wuhan ook maar iemand te besmetten en in Wuhan begon met het besmetten van andere is natuurlijk vrij idioot.

Druk uit China

De Chinezen hadden helemaal geen zin in een ontsnappingsverhaal. Hun laboratoria waren allemaal even geweldig, veilig en goed. Moest de laboratorium ontsnapping toch echt in het rapport dan enkel als “extreem onwaarschijnlijk”. En zo zwichtte de WHO voor China en richtte alles zich op die vervelende vleermuis.

De kritiek kwam echter al snel vanuit andere landen en de wetenschappelijke wereld dat, de ontsnapping uit een laboratorium toch wel een stuk aannemelijker zou moeten zijn als “extreem onwaarschijnlijk”. Dat de bron van besmetting (voedselmarkt) op nog geen twee minuten wandelen van het laboratorium lag was toch ook wel opvallend “handig” voor het vleermuis verhaal.

Veel wetenschappers maken zich daarnaast al jaren zorgen over de laboratoria in China, zeker de S3 en S4 laboratoria worden met argusogen aangekeken. De veiligheid van de laboratoria zijn volgens vele beneden niveau in vergelijking met S3 en S4 laboratoria elders. In Wuhan staat het enige S4 laboratorium van China, een plek waar de meest gevaarlijke en dodelijkste virussen worden onderzocht. Wereldwijd zijn er ook niet heel veel van deze laboratoria, vaak ook nog enkel als militair onderzoekslaboratorium. Om het veilig te houden zeg maar.

China is vooral boos

Verhuizing laboratorium Wuhan start Corona

China is nu dus vooral boos, de afspraak was immers dat de theorie van een laboratorium ontsnapping in de doofpot zou belanden, onder het tapijt, ver van al die mensen met vragen. De implicaties zouden nogal lastig kunnen zijn voor China, het land zou dan immers schuldig zijn aan en geen slachtoffer van de pandemie. Politieke druk van de rest van de wereld is de schuldige in dit verhaal aldus de Chinezen.

Toch kon China op een gegevenmoment ook niet meer enkel doen alsof de neus aan het bloeden was, ze kwamen bij monde over de brug, er kwam onderzoek. Dat onderzoek is er nog steeds niet, en de openheid die China beloofd had te geven aan de WHO is er ook nog steeds niet.
Geen gegevens uit het laboratorium, enkel een samenvatting

China deelt geen gegevens uit het laboratorium in Wuhan, alle informatie die de wereld heeft komt voort uit een door de Chinese overheid goedgekeurde samenvatting van de gegevens. Tijdens het werk wat de WHO deed en doet in China is er ook altijd iemand extra aanwezig, een overheidsfunctionaris die kijkt of alles wel goed (lees volgens de wil en goedkeuring van de regering) verloopt.

Er zijn ook wel wat verhalen te vinden van mensen die iets te veel openheid van zaken gaven in China, die er nu niet meer zijn of ergens opgesloten achter tralies nadenken over hoe verstandig het was iets te zeggen waar de overheid niet blij mee is.

Het onderzoek van de WHO gaat in ieder geval door, natuurlijk wel en… hier zal China best wel weer blij mee zijn “met alle opties open” vleermuis inclusief dus. De Amerikanen willen ook zelf wel graag weten wat de oorzaak is, de inlichtingendiensten kregen de opdracht onderzoek te doen naar de oorzaak. Hierbij moest er ook gekeken worden naar “andere opties dan de vleermuis” een laboratorium ontsnapping bijvoorbeeld.

Bekijk ook:

Leave a Reply