Van nCov naar Covid

Van nCov naar Covid

Van nCov naar Covid – Hoe het Chinese onderzoek naar biologische wapens en oorlogsvoering de wereld in een pandemie stortte. In dit artikel nemen we je mee terug naar het jaar waarin de Covid-pandemie haar oorsprong zag: 2012. Gedurende de acht jaar die volgde zien we hoe de Chinese overheid en haar militaire complex een van oorsprong Saoedi-Arabisch virus ombouwde tot een biologisch wapen. Een wapen dat tijdens de Militaire Wereldspelen van 2019 begon met het haar verspreiding over de wereld.

Van nCov naar Covid – November 2012  Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Hoewel vrijwel niemand er bij stil staat hoeven we niet heel ver te reizen om het begin van de huidige pandemie te onderzoeken. In ons eigen Rotterdam komen we het begin van het onderzoek wat indirect geleid heeft tot Covid19 namelijk al tegen in 2012.

Het was november en van Dr. Ali Mohamed Zaki kreeg Ron Fouchier een expert op het gebied van Coronavirussen in het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam een exemplaar van het tweede laboratorisch vastgestelde geval van een nieuw virus uit London. Het virus vastgesteld door de UK Health Protection Agency droeg de naam London1_novel CoV 2012.

Het was het tweede geval, de eerste keer dat de wereld in aanraking kwam met het nieuwe virus was op 6 juni 2012 in Jeddah, Saoedi Arabië. Op 8 november 2012 publiceerden Dr. Zaki en coauteurs van het Erasmus Medisch Centrum in een artikel gepubliceerd in de New England Journal of Medicine meer details, waaronder een wetenschappelijke naam, Human Coronavirus-Erasmus Medical Center (HCoV-EMC), die vervolgens werd gebruikt in de wetenschappelijke literatuur. In het artikel merkten ze vier respiratoire humane coronavirussen (HCoV) op waarvan bekend is dat ze endemisch zijn: 229E, OC43, NL63 en HKU1.

In mei 2013 heeft de Coronavirus Study Group van het International Committee on Taxonomy of Viruses de officiële benaming aangenomen, het Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) die door de Wereldgezondheidsorganisatie is aangenomen om “uniformiteit te bieden en de communicatie over de ziekte te vergemakkelijken”. MERS-CoV bleek het virus wat de ziekte MERS (Middle East respiratory syndrome) veroorzaakt.

Hoewel het virus niet bijzonder gevaarlijk leek maakte de ziekte wel al snel doden. Sporadische uitbraken in 24 landen hebben tot op heden aan zeker 900 mensen het leven gekost. Ook Nederland kende twee gevallen van MERS beide in 2014 geconstateerd.

MERS-CoV van Canada naar China

Het MERS-CoV virus is gedeeld met verschillende landen voor onderzoeksdoeleinden. Een van deze landen was Canada. In 2019 trok het enige Level-4 laboratorium de veiligheidstoegang van twee Chinese onderzoekers in. Dit betrof Xiangguo Qiu en haar man Keding Cheng. De reden van het intrekken van de toegang, het stelen van MERS-CoV en het overbrengen van het virus naar het Wuhan Institute of Virology in Wuhan, China. Met oog op de huidige pandemie was deze diefstal een belangrijke stap in het Chinese onderzoek naar biologische wapens wat in het jaar 2014 in Wuhan begon.

Van nCov naar Covid – Terug naar 2012

In dit laboratorium in Wuhan zien we Shi Zhengli, een onderzoekster welke gespecialiseerd is in vleermuisvirussen. Shi Zhengli is een van de top onderzoekers naar virussen in China en directrice van het centrum voor opkomende infectieziekten. Sinds 2012 deed ze onderzoek naar specifieke virussen gevonden in een reeds niet meer actieve mijn in het zuidwesten van China.

Zes werkers werden ziek na het in contact komen met de uitwerpselen van vleermuizen. In totaal zijn er voor zover bekend in ieder geval vijf expedities gedaan vanuit het Wuhan Institute of Virology naar deze mijn onder leiding van Shi Zhengli. Van de zes werkers zijn er drie overleden aan de gevolgen van een coronavirus.

De aanwezige vleermuizen in de mijn bleken een goudmijn aan virussen bij zich te dragen. Honderden van de aangetroffen virusmonsters werden overgebracht naar het Wuhan Institute of Virology voor onderzoek. De drie doden die te betreuren waren bij de ontdekking werden door de Chinese autoriteiten in de doofpot geschoven, het onderzoek was van staatsbelang en doden bij de start van het onderzoek kwam de staat niet goed uit.

2014 en het stoppen van de samenwerking met Frankrijk

Het Wuhan Institute of Virology is een plek men onderzoek doet naar zeer besmettelijke en potentieel zeer gevaarlijke virussen. Gezien China hier weinig tot geen ervaring mee had, werkte het land en het lab samen met de Frankrijk. Het lab is gebouwd met Franse hulp en ook de onderzoeken die plaatsvonden werden in samenwerking met Frankrijk gedaan. Informatie over de onderzoeken is tot 2014 daarom ook altijd gedeeld (met Frankrijk). Tot 2014 dus, het jaar waarin de samenwerking met Frankrijk abrupt stopte.

De stop van de samenwerking kwam volgens Franse wetenschappers door druk vanuit het militaire complex in China. Dit was aanleiding voor enige mate van zorg, deze zorg bleek niet zonder reden. Biowapens expert Dr. Francis Boyle waarschuwde namelijk al langer over de dreiging van biologische wapens en onderzoek hiernaar in China. De oude Chinese Minister van Defensie Gen. Chi Haotian had openlijk erkent dat China op zoek was naar biologische wapens wat wereldwijd de angst aanwakkerde.

De uitsluiting van de Franse was volgens Taiwanese Inlichtingendiensten het directe gevolg van een geheim programma in het Wuhan Institute of Virology met als oogmerk het onderzoek naar biologische wapens.

Het maken van Biologische Wapens in het lab in Wuhan

Van nCov naar Covid – Met een bron aan virussen gevonden bij de vleermuizen in de oude mijn in combinatie met het MERS virus gestolen van Canada bleek het begin te zijn gemaakt voor het omvormen van het Coronavirus tot een wapen.

Onder leiding van Shi Zhengli maakte het geheime onderzoeksprogramma naar biologische wapens snel sprongen vooruit. In een tijdsbestek van vijf jaar (2014/2019) lukte het de onderzoekers om een biologisch wapen te maken uit een combinatie van het MERS virus en coronavirussen afkomstig uit vleermuizen.

RaTG13 een virus vrijwel identiek (96,2% gelijk aan Sars-Cov-19) aan het huidige coronavirus wat als een pandemie de wereld over gaat lijkt ook een belangrijke rol te hebben gespeeld in de creatie van het Sars-Cov-19 virus. Toen er aanwijzingen kwamen dat de huidige pandemie wel eens haar licht zou kunnen hebben gezien in het lab in Wuhan kwam de Chinese regering snel met de volgende verklaring. “In het Wuhan Institute of Virology zijn geen virusmonsters welke gelijk zijn aan het Sars-Cov-19 virus, het virus komt niet uit het lab. Het meest gelijkende virus wat we hebben in RaTG13. De oorzaak van het Sars-Cov-19 virus ligt buiten het lab.”

Zeker de laatste tijd zien we echter dat er overal ter wereld steeds meer twijfel is ontstaan over de “Chinese lezing” dat het virus niet uit het lab van Wuhan afkomstig is. Twijfel waar wel het een en ander voor te zeggen valt. Een kleine opsomming van wat er bekend is over het Chinese onderzoek naar biologische wapens zal meer verduidelijking geven.

Rapport van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten van Amerika

Van nCov naar Covid – In een rapport uit 2001 van het Amerikaanse Ministerie van Defensie blijkt dat “China beschikt over een geavanceerde biotechnologische infrastructuur en over de vereiste productiecapaciteiten voor munitie die nodig zijn om biologische agentia te ontwikkelen, te produceren en te bewapenen.”
China zou in de loop der jaren potentiële biologische wapen-agentia hebben onderzocht, zoals de veroorzakers van tularemie, Q-koorts, pest, miltvuur, oosterse paardenencefalitis en psittacose, en over de technologie beschikken om de meeste traditionele biologische wapen-agentia in massa te produceren, waaronder de veroorzakers van miltvuur, tularemie en botulisme.

Er is ook de mogelijkheid dat China ricine, botulinumtoxines en de veroorzakers van miltvuur, cholera, pest en tularemie heeft bewapend. Zeer virulente virussen zoals SARS, influenza H5N1, Japanse encefalitis en dengue zijn ook bestudeerd in het nu beruchte Wuhan Institute of Virology.
Een verontrustend beeld uit China

China lijkt ook geïnteresseerd te zijn in aerobiologie. Naar verluidt zijn er aerosolisatie-experimenten op laboratoriumschaal met micro-organismen uitgevoerd, en China zelf heeft in zijn vrijwillige vertrouwenwekkende verklaringen onderzoek naar biologische aerosolen vermeld. Li Yimin, een Chinese specialist in biologische wapens, heeft de spuitbussen van biologische wapen-agentia ook geprezen om hun doeltreffendheid in zeer grote gebieden.

Interessant is dat Peking in 1993 acht onderzoeksfaciliteiten uitriep tot een “nationaal O&O-programma voor defensieve biologische oorlogvoering”. Deze omvatten faciliteiten voor het produceren van vaccins, zoals het Wuhan Institute of Biological Products dat door Sinopharm wordt gebruikt. Sindsdien is uit een onderzoek uit 2015 gebleken dat 12 faciliteiten die zijn aangesloten bij de defensie-instelling van de overheid en 30 faciliteiten die zijn aangesloten bij de PLA, betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling, productie, testen of opslag van biologische wapens.

Het Wuhan Institute of Virology behoorde niet tot deze faciliteiten, hoewel de VS onlangs hebben vastgesteld dat het “heeft samengewerkt aan publicaties en geheime projecten met het Chinese leger” en “zich bezig heeft gehouden met geclassificeerd onderzoek, inclusief laboratoriumdierexperimenten, namens het Chinese leger sinds in ieder geval 2017.”

Hoewel het beoordelen van de militaire capaciteiten van China notoir moeilijk is vanwege het niveau van geheimhouding en ondoorzichtigheid die de instellingen handhaven, biedt een combinatie van historische gegevens, beoordelingen en studies een beeld achter de Grote Muur. Als het gaat om het biologische wapen-programma van China, is deze lezing verontrustend.

Van nCov naar Covid – Dr. Francis Boyle

Dr. Francis Boyle, die de Biologische Wapenwet heeft opgesteld, heeft een gedetailleerde verklaring afgelegd waarin hij toegeeft dat het Wuhan-coronavirus van 2019 een offensief wapen voor biologische oorlogsvoering is en dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er al van op de hoogte is. Francis Boyle is hoogleraar internationaal recht aan de University of Illinois College of Law. Hij stelde de Amerikaanse nationale uitvoeringswetgeving op voor de Biological Weapons Convention, bekend als de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989, die unaniem werd goedgekeurd door beide Huizen van het Amerikaanse Congres en door president George H.W. Bush.

Dr. Boyle bespreekt de uitbraak van het coronavirus in Wuhan, China en het Biosafety Level 4 Laboratory (BSL-4) waaruit hij denkt dat de infectieziekte is ontsnapt. Hij is van mening dat het virus potentieel dodelijk is en een offensief biologisch oorlogswapen of biowarfare-wapenmiddel voor tweeërlei gebruik, genetisch gemodificeerd met winst-of-functie-eigenschappen. Daarom probeerde de Chinese regering het oorspronkelijk te verdoezelen en neemt nu drastische maatregelen om het in te dammen.

Het Wuhan BSL-4-lab is ook een speciaal aangewezen onderzoekslaboratorium van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Dr. Boyle beweert dat de WHO heel goed weet wat er gebeurt.

Zoals iedereen kan zien wijzen vele vingers naar het Wuhan Institute of Virology. Toch is er geen hard bewijs, dat wil zeggen niemand kan wetenschappelijk vaststellen of het Sars-Cov-19 virus haar oorsprong in het lab in Wuhan heeft. Dit mede door het staatsgeheim onderzoek naar biologische wapens waar China liever niet van heeft dat er naast China andere landen zijn die er naar kijken.
Toch was het volgens vele al vrij snel duidelijk dat het centrum van de uitbraak het Wuhan Institute of Virology was.

Voormalig President Donald Trump gaf aan dat hij van mening was dat het laboratorium de plek was waar het virus vandaan kwam. Een van de aanwijzingen die hij daarvoor had was dat hij berichten zou hebben gekregen over stapels lijkzakken bij het lab ten tijden van het begin van de uitbraak. Mike Pompeo toen in de functie van secretary of state gaf aan dat hij dit niet kon of mocht bevestigen. Hij voegde echter wel toe dat: “er enorm veel bewijs was dat het laboratorium het center was van de uitbraak. Er waren 14 diplomaten in Wuhan op dat moment die informatie doorgaven. Hoewel ik er niet veel over kan zeggen, wijst alles enkel naar het Wuhan Institute of Virology.” En toen waren er de Militaire Wereldspelen 2019 in Wuhan.

Militaire Wereldspelen 2019, Wuhan China

Van nCov naar Covid – Van 18 tot 27 oktober waren er de Militaire Wereldspelen 2019 in Wuhan, China. Tijdens de spelen waren er 9308 atleten afkomstig uit 140 landen aanwezig. De VS stuurde 300 atleten, van hen begonnen vele zich ziek te voelen tijdens hun of kort na hun verblijf in Wuhan. Later onderzoek wees uit dat in minimaal 63 militaire basissen waar atleten na de spelen naar terugkeerde er een infectieziekte zich leek te verspreiden.

Ook atleten uit andere landen gaven later aan ziekt te zijn geworden tijdens of kort na hun verblijf in Wuhan. Dit betrof atleten uit onder andere Frankrijk, Duitsland, Zweden en Luxemburg om enkele Europese landen te noemen welke vrij in de buurt van ons liggen.

De Luxemburgse atleet Oliver Gorges sprak over zijn verblijf in Wuhan en stelde dat: “De stad uitgestorven leek, tijdens het fietsen door de stad zag ik vrijwel nooit iemand, Wuhan was een soort spookstad. Tegen het einde van de spelen voelde ik me niet goed, toen ik op het vliegveld aankwam om terug te reizen had ik hoge koorts. Ook andere atleten in de kantine waren ziek.”

Het feit dat er tijdens de Wereldspelen in Wuhan vrij veel atleten ziek werden of kort erna geeft volgens vele aan dat het virus zich toen al aan het verspreiden was. Pas twee maanden later was het nieuws over een uitbraak pas bekend bij de meeste mensen. Het coronavirus en de uitbraak begon officieel namelijk pas in december. Met zieke laboratorium medewerkers in oktober en een uitbraak tijdens de Wereldspelen had het virus echter al twee maanden de tijd om zich over de wereld te verspreiden. Iets waar de Werelspelen met atleten uit 140 landen natuurlijk flink aan mee hielp.

Voordat er ook maar ergens sprake was van een lockdown of het trachten de verspreiding te beperken bleek het virus zich al over vele landen verspreid te hebben. Een van de redenen voor de explosiviteit van de uitbraak tijdens de pandemie. Helemaal zonder het trachten de verspreiding te beperken was het misschien ook weer niet.

In China zelf deed de regering al het een en ander om in ieder geval nieuws over de uitbraak tegen te houden, wat natuurlijk hand in hand gaat met het werkelijk trachten de uitbraak te beperken. Al wist men waarschijnlijk al dat het te laat was. Feit dat Wuhan al eind oktober omschreven was als semi-spookstad en mensen zoals Huang Yanling een medewerker van het laboratorium ineens spoorloos verdwenen was en ook andere zieke mensen begonnen te verdwijnen geeft aan dat er wel iets ondernomen werd in China.

Huang Yanling en enkele andere verdwenen echter tot op de dag van vandaag. Een doofpot en mensen die nooit terugkwamen was en is in grote maten het beeld van de Chinese aanpak van het virus tijdens het begin en verloop van de uitbraak.

Verdwenen mensen en rare gebeurtenissen bij het lab 2019

Van nCov naar Covid – Naast mensen verdwenen er ook ineens veel documenten uit het lab in Wuhan. 20.000 documenten over verschillende coronavirussen verdwenen er uit de database en werden er allerlei aanscherpingen met betrekking tot de veiligheid van het lab genomen. Opvallend is dat dit al in september gebeurde. Analisten zijn dan ook van mening dat al in september er een lek was in het lab.

Het virus zou dus al in september ontsnapt zijn. Zich verspreid hebben over de stad en het land, een maand later tijdens de Winterspelen al dermate verspreid zijn onder de bevolking en Chinese atleten dat uit vrijwel elk van de 140 landen er verhalen kwamen over zieke atleten vrij snel na de Winterspelen. Iets waar men zich nog niet heel erg zorgen over leek te maken omdat het virus pas “ontdekt” zou worden in december en men toen pas rond januari 2020 door had hoe erg het virus bleek te zijn.

Mike Pompeo gaf echter aan dat er al aanwijzingen waren voor een ontsnapping zo vroeg als de late zomer, juli en augustus. Dit zou impliceren dat het virus als we uit gaan van “worst-case-scenario” juli al een half jaar bezig was met verspreiden voor het wereldkundig zou worden in december.

Na de aanscherpingen met betrekking tot de veiligheid in het lab in september en het verdwijnen van 20.000 documenten over coronavirussen was er nog iets opmerkelijks. Enkele dagen later waren er twee weken van data stilte. Geen enkele informatie kwam uit het laboratorium en zelfs mobile telefoon verkeer was niet meer aanwezig. Iets wat wijst op een groot genoeg probleem dat de staat er bij betrokken was en er van alles gedaan is om de schade te beperken. Maar een blackout/data stilte wijst er wel op dat het probleem waarschijnlijk zo groot was dat men er zeker van kan zijn dat er een virus zou zijn ontsnapt.

Sars-Cov-19 duikt op, de pandemie is begonnen

China sloot Wuhan af, volgens John Ratcliffe directeur Nationale Inlichtingen van de Verenigde Staten van Amerika zou China dit nooit gedaan hebben als er een natuurlijk ontstaan virus rond zou waaien afkomstig uit een voedselmarkt. Ook het feit dat verschillende klokkenluiders en journalisten ten tijden van het begin van de uitbraak ineens “verdwenen” wijst volgens hem en andere ernaar dat China precies wist wat er aan de hand was en er alles aan deed om het nieuws uit de wereld te houden.

Opvallend is ook dat in oktober 2019 drie medewerkers van het laboratorium ziek waren geworden. Dit was ruim voordat er officieel iemand ziek was geworden met het coronavirus. Op dit moment begonnen inlichtingendiensten zich zorgen te maken over de situatie. Omdat het lab in Wuhan samenwerkte met het Chinese leger en de verdenkingen voor het werken aan biologische wapens reeds bestond was het laboratorium een plek die bij inlichtingendiensten op de radar stond als plek van interesse. Dit is mede de reden dat er in de inlichtingen wereld vrij snel informatie was over zieke medewerkers en een mogelijke ontsnapping van een virus/wapen.

Het was eind december 2019 en nieuws over een nieuw virus ging de wereld over. Vooral China was zwaar getroffen, snel volgde omliggende landen en in januari bleek de wereld in de greep van een nieuwe pandemie. Als oorsprong wees men een voedselmarkt aan, het super verspreiding event zou het nieuwjaarsfeest zijn geweest in Wuhan aan het einde van het jaar. Intussen weten we wel beter, het virus was afkomstig uit een laboratorium waar onderzoek zich richtte op de ontwikkeling van biologische wapens. Het ontsnapte er op zijn vroegst in juli 2019 en op zijn laatste in november van dat jaar. De Militaire Wereldspelen was waarschijnlijk het superverspreiding event wat het virus de wereld over deed gaan, lang voor het januari was.

Van nCov naar Covid – Implicaties Sars-Cov-19 als biologischwapen

Van nCov naar Covid – Met oog op de samenwerking van het Wuhan Institute of Virology met het Chinese militaire complex en de ontwikkeling van biologische wapens is het niet uit te sluiten dat Sars-Cov-19 een biologisch wapen is. Zelfs al zou het geen volledig biologisch wapen zijn maar slechts een onderdeel ervan zijn de implicaties verontrustend. Hoewel de ziekte Covid-19 in sommige gevallen dodelijk blijkt te zijn, is het in vergelijking met andere biologische wapens een stuk minder dodelijk.

Het is echter goed mogelijk dat Sars-Cov-19 enkel is ontwikkeld als een verspreider. Een onderdeel van een wapen, een potentiële drager van een veel dodelijker virus. Sars-Cov-19 is namelijk wel een zeer besmettelijk virus. Het virus verspreid zich razendsnel onder mensen, mede door de lange incubatieperiode. Als het als drager van een wapen zou worden gebruikt zijn de implicaties groot. De huidige vaccines werken ook nog eens zeer slecht. Ze geven een beperkte bescherming, voorkomen niet dat men besmet raakt en als drager van een potentieel wapen zorgen de vaccines ook niet voor het voorkomen van verspreiding.

Sars-Cov-19 in de huidige vorm is misschien niet een van de meest angstaanjagende wapens. De potentie als wapen door enkele toevoegingen of aanpassingen is echter zeer verontrustend. Ook het feit dat we te maken hebben met een al zij het in kleine mate dodelijk coronavirus is een enge gedachte. Coronavirussen muteren bijzonder snel, we zien dit terug in het grote aantal varianten welke we nu al tegenkomen. De kans dat er een dodelijkere variant ontstaat is daarom niet uit te sluiten.

Men spreekt over boostershots, jaarlijkse vaccinaties om het virus tegen te gaan. Kijken we terug in de geschiedenis zien we echter dat dit met betrekking tot influenza en coronavirussen een hopeloze strijd is. Tegen een virale infectieziekte die de luchtorganen aantast is nog nooit met succes een vaccin ontwikkeld. De kans dat dat nu ineens wel lukt is verwaarloosbaar. Het Sars-Cov-19 virus zal bij ons blijven zoals de Spaanse griep dat doet in de vorm van de huidige influenza varianten.

De kans op een dodelijkere variant zal altijd als een donkere wolk boven ons hangen. En de kans dat de Chinese regering doorgaat met onderzoek naar biologische wapens en daar Sars-Cov-19 in de onderzoeken mee neemt is vrij zeker.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Leave a Reply