Vaccinaties oorzaak stijging covid

Vaccinaties oorzaak stijging covid – Een nieuwe wetenschappelijke studie gepubliceerd in het European Journal of Epidemiology toont aan dat de covid-vaccinaties een licht positieve bijdrage leveren aan de toename van het aantal personen welke besmet met covid-19 blijken te zijn. Vaccinatie blijkt dus een van de oorzaken van de stijging in het aantal besmettingen. Voor het onderzoek keek men naar de gegevens van 68 landen en 2947 regio’s in de Verenigde Staten. 

Vaccinaties oorzaak stijging covid de Onderzoeksmethode

Er zijn COVID-19-gegevens gebruikt die zijn verstrekt door Our World in Data voor analyse tussen landen, beschikbaar vanaf 3 september 2021. Er is gekozen voor 68 landen op die aan de volgende criteria voldeden: hadden vaccingegevens voor de tweede dosis beschikbaar; over COVID-19 casusgegevens beschikten; beschikte over bevolkingsgegevens; en de laatste update van de gegevens was binnen 3 dagen vóór of op 3 september 2021. Voor de 7 dagen voorafgaand aan 3 september 2021 zijn er de COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen voor elk land berekend, evenals het percentage van de bevolking dat is volledig gevaccineerd.

Voor de analyse op provinciaal niveau in de VS zijn de gegevens van het Witte Huis COVID-19 Team  gebruikt, beschikbaar vanaf 2 september 2021. Er zijn provincies uitgesloten die geen volledig gevaccineerde populatiepercentagegegevens rapporteerden die 2947 provincies opleverden voor de analyse. Er zijn het aantal en de percentages van provincies berekend die een toename van COVID-19-gevallen hebben ervaren door het percentage volledig gevaccineerde mensen in elke provincie.

De procentuele toename van COVID-19-gevallen is berekend op basis van het verschil in gevallen van de afgelopen 7 dagen en de 7 dagen ervoor. Het graafschap Los Angeles in Californië had bijvoorbeeld 18.171 gevallen in de afgelopen 7 dagen (26 augustus tot 1 september) en 31.616 gevallen in de voorgaande 7 dagen (19-25 augustus), dus dit graafschap kende geen toename van het aantal gevallen in onze gegevensset.

Conclusie van het onderzoek

Op landniveau lijkt er geen zichtbaar waarneembare afname van besmettingen te zijn tussen het percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd en nieuwe gevallen van COVID-19 in de afgelopen 7 dagen. In feite suggereert de trendlijn een marginaal positieve associatie, zodat landen met een hoger percentage van de volledig gevaccineerde bevolking hogere COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen hebben.

Met name Israël, met meer dan 60% van de volledig gevaccineerde bevolking, had de hoogste COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen in de afgelopen 7 dagen. Het ontbreken van een betekenisvol verband tussen het percentage volledig gevaccineerde bevolking en nieuwe gevallen van COVID-19 wordt verder geïllustreerd door bijvoorbeeld IJsland en Portugal te vergelijken. Beide landen hebben meer dan 75% van hun bevolking volledig gevaccineerd en hebben meer COVID-19-gevallen per 1 miljoen mensen dan landen zoals Vietnam en Zuid-Afrika waar ongeveer 10% van hun bevolking volledig is gevaccineerd.

Ook in de Amerikaanse provincies is de mediane nieuwe COVID-19-gevallen per 100.000 mensen in de afgelopen 7 dagen grotendeels gelijk in de categorieën van het percentage volledig gevaccineerde bevolking. Er is met name ook een aanzienlijke regionale variatie in nieuwe COVID-19-gevallen binnen categorieën van het percentage volledig gevaccineerde bevolking. Er lijken ook geen significante signalen te zijn dat COVID-19-gevallen afnemen met hogere percentages van de bevolking die volledig zijn gevaccineerd.

Hogere vaccinatiegraad gaat hand in hand met meer covid gevallen

Van de top 5 provincies met het hoogste percentage volledig gevaccineerde bevolking (99,9-84,3%), identificeert de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er 4 als “hoge” transmissieprovincies. In de provincies Chattahoochee (Georgië), McKinley (New Mexico) en Arecibo (Puerto Rico) is meer dan 90% van hun bevolking volledig gevaccineerd, waarbij alle drie worden geclassificeerd als “hoge” overdracht. Omgekeerd, van de 57 provincies die door de CDC zijn geclassificeerd als “lage” transmissielanden, heeft 26,3% (15) een percentage van de bevolking dat volledig is gevaccineerd onder de 20%.

Aangezien wordt aangenomen dat volledige immuniteit van het vaccin ongeveer 2 weken na de tweede dosis duurt, hebben we gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met een vertraging van 1 maand op het percentage volledig gevaccineerde bevolking voor landen en Amerikaanse provincies. De bovenstaande bevindingen van geen waarneembare associatie tussen COVID-19-gevallen en niveaus van volledig gevaccineerde werden ook waargenomen toen we rekening hielden met een vertraging van 1 maand op de niveaus van volledig gevaccineerde.

Wat hieruit op te maken valt is dat de vaccinaties in plaats van wat men van een vaccin zou verwachten een daling laat zien van het aantal mensen met ziekte, juist een stijging lijkt aan te tonen. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer gevallen van covid er zijn.

Ook opvallend te noemen, bij onderzoek naar een uitbraak van covid in een Israelisch ziekenhuis bleek dat:

  • Covid vaccinatie geen invloed had op het aantal besmettingen
  • Handschoenen en mondmaskers geen invloed hadden op het aantal besmettingen
  • Afstand tussen personen geen invloed hadden op het aantal besmettingen

We kunnen dus vrij zeker stellen dat er opnieuw aantoonbaar wetenschappelijk bewijs is dat de coronamaatregelen niet zorgen voor een vermindering van het aantal zieken. Maskers, afstand en handschoenen blijken wederom nutteloos en enkel gericht op schijnveiligheid en het “kalm” houden van de bevolking.

Vaccinatie niet zorgt voor een daling (maar juist een stijging) van het aantal zieke.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Leave a Reply