Top 10 Oudste Beroepen

Top 10 Oudste Beroepen: Het probleem van het kiezen van een beroep is altijd zeer acuut geweest. In de oudheid werden sommige banen alleen bekleed door de plebs en sommige banen konden alleen worden bekleed door leden van de hogere klassen van de samenleving. Naarmate de tijd verstrijkt, verschijnen er elk jaar wel weer nieuwe banen, maar de oudste beroepen ter wereld worden niet vergeten, en sommige hebben hun relevantie nooit verloren.

Top 10 Oudste Beroepen: 10. Wijnmaker

Het maken van wijn is ontstaan ​​nadat mensen de teelt van druiven onder de knie hadden, het gebeurde in het neolithicum. De eerste productie verscheen in het Midden-Oosten, Mesopotamië, Cyprus en Griekenland.

Om bederfelijke druivensoorten op de een of andere manier te behouden, werd er wijn van gemaakt. Het waren de Grieken die veel wijn produceerden om het in religieuze rituelen op te nemen, het voor medische doeleinden te gebruiken en aan gasten aan te bieden. De Grieken geloofden dat de mensen die geen wijn dronken, barbaren waren. De drank werd een deel van hun leven, ze werd warm en gekoeld gedronken soms met kruiden en soms verdund met water.

9. Kapper

Het beroep van kapper was in de oudheid niet minder gewild dan nu, maar het vereiste veel meer inspanning en kennis. Momenteel bieden kappers veel verf, een verscheidenheid aan scharen en accessoires aan, van haardrogers tot krultang. In de oudheid moesten kappers een minimale set apparatuur gebruiken en werden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt voor haarkleuring. Om bijvoorbeeld een donkere haarkleur te krijgen, werd een mengsel van inkt, verrotte bloedzuigers en gal gebruikt.

Het was niet beter om het haar in een lichte kleur te kleuren. Om een ​​blondine te maken zou je een mengsel van as en duivenpoep kunnen gebruiken, maar het feit dat het mengsel niet altijd een goed effect op het haar had. Mooi haar was het lot van vrije en rijke mensen. Elke slaaf met goed haar was bijna gegarandeerd donor voor de pruik, en het haar werd samen met de hoofdhuid afgeknipt.

Top 10 Oudste Beroepen: 8. Prostitué

Als er een beroep oud is, dan is het wel het beroep van de prostitué. Als sinds het begin van de mensheid zijn er altijd (voornamelijk) vrouwen geweest die hun lichaam verkochten.

Soms vanuit hun eigen beweging, vaak onder druk. Bordelen zijn zo oud als tempels en sommige tempels waren eigenlijk gewoon een bordeel. Seks verkoopt, zowel vroeger als nu. Minder fijn aan dit beroep (vroeger) was dat er geen voorbehoedsmiddelen waren. Raakte een prostitue zwanger dan sloeg men vaak het kind dood terwijl het nog in de buik zat. Verloor de prostitué hierbij het leven, dan was er altijd wel een andere te vinden om haar plaats in te nemen.

Top 10 Oudste Beroepen: 7. Roeier

In de oudheid roeide de hele vloot. Koopvaardijschepen en oorlogsgaleien werden voortgestuwd door talloze roeiriemen, waarop een groot aantal roeiers zat. Meestal waren de roeiers slaven, en voor hun harde werk kregen ze alleen voedsel en zwepen van de opzichter voor de minste overtreding.

Een poging om uit te rusten of een langzamer roeitempo resulteerde in meerdere slagen van de zweep. Meestal brachten roeiers hun hele leven “aan de riemen” door, van het ene schip naar het andere.

Top 10 Oudste Beroepen: 6. Nomenclator

Deze positie werd gewoonlijk door rijke mensen aan een van de intelligentste slaven gegeven. Het was de taak van de nomenclator om alle data en tijden van toekomstige contacten te onthouden. Het was een soort notitieboekje dat rijke mensen helpt om alles te onthouden over aanstaande bijeenkomsten, de namen van zakenpartners en de essentie van eerdere gesprekken.

In de moderne wereld hebben iPhones en andere mobiele gadgets de rol van nomenclators aangenomen. We kunnen dus zeggen dat in de oudheid de kansen niet minder waren voor rijke burgers dan voor de meeste mensen in onze tijd.

5. Smid

Sinds de oudheid hebben mensen geleerd verschillende metalen te verwerken. Smeden kochten metaal van de smelterijen, dat in een mal werd gegoten, gestempeld, gesmeed, gebogen, enz. Smeden is daarmee een van de oudste ambachten.

Het leren was niet zo gemakkelijk, al zijn manipulaties leken mysterieus en ze leefden gescheiden van anderen, omdat er een grote kans op vuur was, ze werkten namelijk veel met vuur. Daarom werden ze beschouwd als tovenaars die verband hielden met boze geesten. De smid onderscheidde zich van de algemene massa van het volk en was meestal een gerespecteerd en welgesteld persoon.

Top 10 Oudste Beroepen: 4. Pottenbakker

De eerste kleiproducten verschenen lang geleden, zodra mensen kennis maakten met een zo gewoon materiaal als klei. Er wordt aangenomen dat de eerste gerechten ervan verschenen toen mensen naar een zittende levensstijl verhuisden.

Producten die van klei zijn gemaakt en gebakken worden keramiek genoemd. De eerste voorbeelden van keramiek verschenen in het boven-paleolithicum. Schelpen en slakken werden gekookt in keramische schalen. Tijdens het neolithicum werd keramiek in bijna alle culturen gebruikt. Later werd het pottenbakkerswiel uitgevonden, wat het werk van de meester vereenvoudigde.

3. Vestaal, De virgo vestalis

Vestaals genoten aanzienlijk respect in het oude Rome, aangezien zij de enige vertegenwoordigers waren van het schone geslacht in de hiërarchie van de geestelijkheid. Aan toekomstige vestale maagden werden bij hun rekrutering een aantal eisen gesteld. Ten eerste konden vestalen alleen echte Romeinse vrouwen van de adolescente leeftijd zijn, wier ouders geen slaven waren, en ze moesten maagd zijn en geen lichamelijke handicap hebben.

De vestaalse moest haar reinheid bewaren, het heilige vuur in de tempel van Vesta onderhouden en offers brengen. Overtreding van een kuise levensstijl werd gestraft, het meisje werd levend begraven en de verleider werd ook vermoord. Als de dienst voorbij was, kon ze wel trouwen.

Top 10 Oudste Beroepen: 2. Slaaf

In het tijdperk van slavenhoudersrelaties kende een dergelijk beroep een aanzienlijke verspreiding en werd het als zeer winstgevend, maar tegelijkertijd gevaarlijk beschouwd. Vaak waren er gelegenheden waarbij slaven werden gedood door hun mensenhandelaar en ontsnapten.

Meestal voerden slavenhandelaren campagnes met het actieve leger, omdat je daar altijd toegang kon krijgen tot de verslagen en gevangengenomen tegenstanders. Ook kochten slavenhandelaren kinderen van ouders die niet voor hun eigen kind wilden zorgen. Zulke kinderen werden later het vaakst verkocht aan rijke mensen die vatbaar waren voor seksuele genoegens met kinderen.

1. Informant (rat)

Het beroep van informant heeft tot op de dag van vandaag met succes overleefd, terwijl in de oudheid een persoon zich uitsluitend meldde bij zijn buren of bepaalde mensen uit de omgeving werkt de rat tegewoordig voornamelijk voor de politie. Alle informatie, inclusief huishoudelijke gegevens, werd overgebracht en de vergoeding was vaak meer dan genereus.

Over het algemeen hebben informanten altijd bestaan. Een typisch voorbeeld van een informant was Judas. Het beroep was in latere jaren niet minder populair, en mensen gebruikten vaak aanklachten, ook valse, om scores te vereffenen met hun misbruikers, concurrenten of tegenstanders.

Bekijk ook:

Leave a Reply