Tag Archives: Turkije

Turkije houd vast aan bezetting Noord-Cyprus

Turkije houd vast aan bezetting Noord-Cyprus – De recente bewering van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de enige manier om het geschil over Cyprus op te lossen een tweestatenoplossing is, heeft de wateren misschien nog meer vertroebeld, in plaats van te helpen bij het oplossen van Europa’s langstlopende bevroren conflict. Door de hereniging van Cyprus onder een federale paraplu van twee zones af te wijzen, waar Griekenland en de VN al lang de voorkeur aan gaven, heeft de Turkse leider met opzet de inzet verhoogd in de aanloop naar een door de VN geleide bijeenkomst om de mogelijkheid van hervatting van de besprekingen te beoordelen.

De opmerkingen van Erdogan kwamen ook kort nadat de leiders van Griekenland en Cyprus zeiden dat ze alleen een vredesovereenkomst zouden accepteren op basis van VN-resoluties, waarbij de tweestatenformule werd verworpen die werd ondersteund door de Turkse regering en de Turks-Cypriotische leiding.

Grieks-Cyprioten, die de internationaal erkende regering van het EU-lid vormen, weigeren voorstellen voor een tweestatenunie te bespreken, aangezien dit de Turks-Cypriotische soevereine autoriteit impliceert. VN-initiatieven zijn er niet in geslaagd de impasse te doorbreken sinds Turkije het noordelijke deel van het eiland bezet en er een marionette regering installeerde nadat er in 1974 een staatsgreep was door de Griekse junta.

Eerdere besprekingen oplossing mislukt

Bezetting door Turkije

De laatste door de VN gesponsorde onderhandelingen in het Zwitserse skiresort Crans Montana liepen in juli 2017 op niets uit en gingen in de richting van de besprekingen waartoe de toenmalige VN-chef Kofi Annan in 2004 was bemiddeld. Voor de bijeenkomst in maart wordt van de VN verwacht dat ze Cyprus uitnodigen. ‘ twee gemeenschappen en ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen die garant staan ​​- Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië – om te bespreken hoe verder te gaan met de kwestie.

“Cyprus is een moeras geweest voor elke secretaris-generaal van de VN sinds de jaren zeventig en (de huidige secretaris-generaal van de VN, Antonio) Guterres zal geen uitzondering zijn,” vertelde Dimitris Tsarouhas, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Bilkent Universiteit in Turkije.

“De parameters van een oplossing zijn bekend bij alle betrokken partijen: een bi-zonale, bi-communale staat die bepalingen van internationaal recht zal opnemen ter bescherming van de rechten van iedereen, en die functioneel genoeg is om alles te laten werken. Maximalistische posities aan beide kanten betekenden dat gouden kansen verloren gingen bij Crans Montana in 2017 en tijdens het Annan Plan in 2004.”

Maar de rivaliteit zit diep. Grieks-Cyprioten verwerpen het verlenen van vetorechten aan Turks-Cyprioten, en verzetten zich tegen zowel de permanente aanwezigheid van troepen als de voortzetting van de militaire interventierechten door Turkije.

Turkije van zijn kant verwerpt niet alleen voorstellen voor een federatie tussen de twee zones, het vraagt ​​ook om de verdeling van de koolwaterstofbronnen in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Vorige maand ontmoetten Griekse en Turkse functionarissen elkaar in Istanbul na een onderbreking van vijf jaar voor verkennende gesprekken over een reeks langdurige kwesties, waaronder de status van Cyprus.

Tegenstrijdige aanspraken op de politieke status van Cyprus en de natuurlijke hulpbronnen gaan meer dan een eeuw terug. Cyprus werd in 1914 door Groot-Brittannië geannexeerd aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, na meer dan 300 jaar Ottomaanse heerschappij, en werd officieel een Britse kolonie in 1925.

Halverwege de jaren vijftig, begonnen Grieks-Cyprioten een guerrillaoorlog tegen de Britse overheersing en eisten ze eenwording met Griekenland. In 1960 werd de onafhankelijkheid gewonnen en werd een grondwet goedgekeurd door de Griekse en Turkse gemeenschappen van het eiland. Volgens het Verdrag van Garantie behielden het VK, Griekenland en Turkije elk het recht om in Cypriotische aangelegenheden te interveniëren, terwijl Groot-Brittannië twee militaire bases in handen had.

Geweld, Coup en Bezetting door Turkije

Bezetting door Turkije

Harmony was echter van korte duur. Geweld tussen de gemeenschappen brak in 1963 uit toen de president, de predikant en politicus aartsbisschop Makarios, wijzigingen voorstelde in de machtsverdelingsregelingen van het eiland. Het jaar daarop arriveerde een VN-vredesmacht die de ‘Groene Lijn’ afbakende.

De gebeurtenissen gingen snel in 1974 toen de Griekse militaire junta een staatsgreep organiseerde tegen Makarios in een poging Cyprus te annexeren. De daaruit voortvloeiende bezetting door Turkije van het noorden van het eiland verdeelde het eiland effectief langs de door de VN bewaakte Groene Lijn.

Terwijl naar schatting 165.000 Grieks-Cyprioten naar het zuiden vluchtten, verhuisden ongeveer 45.000 Turks-Cyprioten naar het noorden, waar ze een regering vestigden met Rauf Denktash als president. Ondanks een unanieme resolutie van de VN-Veiligheidsraad heeft Turkije geweigerd zijn troepen uit Cyprus terug te trekken.

Nieuwe pogingen tot door de VN gesponsorde besprekingen in het begin van de jaren tachtig werden onderbroken toen Denktash een onafhankelijke “Turkse Republiek Noord-Cyprus” uitriep – een entiteit die tot op heden alleen door Turkije werd erkend.

Open conflict doemde op in de jaren negentig toen de Grieks-Cypriotische regering overwoog om een ​​door Rusland gemaakt S-300 raketafweersysteem aan te schaffen – een stap die snel werd afgebroken toen Turkije met militaire actie dreigde. Herhaaldelijk falen van diplomatie en de bijbehorende retoriek van etnisch nationalisme hebben politieke analisten geleerd hun verwachtingen te managen.

Recente door Turkije gesponsorde roep om een twee staten oplossing

Recente verkiezingsresultaten in Noord-Cyprus hebben de hardliners daar versterkt en zij profiteren zelf van de materiële en ideologische steun van Erdogan die maar al te graag vasthoud aan de defacto bezetting door Turkije van het noordelijk deel van Cyprus. Voor het eerst beweren Turks-Cyprioten nu dat een tweestatenoplossing de enige weg vooruit is, en Erdogan herhaalt dat. Dit betekent de verdeling van het eiland.

Aan de andere kant stellen de Turken en Noord-Cyprioten dat Grieks-Cyprioten in het verleden hun kansen hebben gemist om aan te dringen op een succesvolle oplossing van het probleem, dus ze hebben geen haast. Stavros Avgoustides, ambassadeur van Cyprus in Saoedi-Arabië, verwerpt de bewering dat de Grieks-Cypriotische zijde de kwestie ook verkeerd heeft aangepakt en legt de schuld rechtstreeks bij Turkije.

“Het mislukken van de opeenvolgende pogingen om tot een oplossing te komen, was fundamenteel te wijten aan het feit dat Turkije erop stond Cyprus als protectoraat te behouden door het verouderde postkoloniale systeem van garanties en de aanwezigheid van Turkse troepen op het grondgebied van Cyprus”, vertelde Avgoustides.

“Cyprus is uiteindelijk ‘etnisch verdeeld’ geraakt als gevolg van de Turkse militaire invasie en bezetting van 1974 en het beleid van etnische zuivering door Turkije tegen de bevolking van Cyprus.”

Erdogan wil controle bezet Cyprus niet kwijtraken

Te oordelen naar de verklaringen uit Ankara, is het duidelijk dat politici van de regerende partij niets te verliezen hebben door een hardere houding aan te nemen voorafgaand aan de door de VN geleide bijeenkomst. “Er is geen oplossing meer dan een tweestatenoplossing”, vertelde Erdogan vorige week op een bijeenkomst van zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP). “Of je het nu accepteert of niet, er is geen federatie meer.”

Een dag later, in een interview met TRT Haber, lichtte Ibrahim Kalin, de presidentiële woordvoerder, de verklaring van zijn baas toe. “We kunnen de dingen die we hebben besproken gedurende 40 jaar niet voor nog eens 40 jaar bespreken”, zei hij. “Nu zal deze kwestie onder het dak van de VN worden besproken. Het wordt besproken tijdens de 5 + 1 gesprekken. We bespreken nu een tweestatenoplossing. ”

De opmerkingen van Erdogan en Kalin kwamen kort nadat Kyriakos Mitsotakis, de Griekse premier van Griekenland, zei dat ‘belangrijke’ gesprekken om Cyprus te herenigen niet konden worden hervat als Turkije aandringt op een tweestatenakkoord dat het VN- en EU-kader voor een vredesovereenkomst.

Zelfs als de vergadering van volgende maand doorgaat zoals gepland, is een succesvol resultaat verre van gegarandeerd. Met het nieuwe millennium was er tenslotte een hernieuwde impuls gekomen om het geschil op te lossen, geleid door Annan. De routekaart van 2002 – bekend als het Annan-plan – voorzag in een federatie met twee samenstellende delen, voorgezeten door een wisselend voorzitterschap. Ook voorzag het het Annan-plan in de vrijstelling van Turkije van elke verantwoordelijkheid voor de invasie van Cyprus, de moorden, de verkrachtingen, de plunderingen, het vernietigen van eigendommen en kerken en de etnische zuivering ten koste van bijna 200 000 Grieks-Cyprioten.

Als de Grieks en Turks-Cypriotische partij instemde met het plan, zou Cyprus EU-lidmaatschap worden aangeboden. Als ze niet zouden slagen, zou alleen het internationaal erkende Grieks-Cypriotische zuiden mogen toetreden.

Het Annan-plan werd in 2004 via twee referenda aan het Cypriotische publiek voorgelegd. Hoewel het bij Turks-Cyprioten steun kreeg, werd het overweldigend afgewezen door Grieks-Cyprioten, waardoor de situatie nog erger werd.

Vijandigheid tussen de twee partijen nam toe in 2011 toen Cyprus begon met proefboringen naar olie en gas. Turkije reageerde het volgende jaar met zijn eigen boringen aan land in Noord-Cyprus, ondanks protesten van de Cypriotische regering. In een parallelle ontwikkeling zijn de door de VN gesponsorde herenigingsgesprekken die in 2015 van start gingen, in juli 2017 opnieuw onduidelijk afgesloten.

Toen, in oktober 2020, won de nationalist tegen hereniging Ersin Tatar ternauwernood het Turks-Cypriotische voorzitterschap, waardoor de door de VN gesteunde visie op vrede nog onuitvoerbaarder leek. Nu de Turkse zijde de vraag van Ankara naar een tweestatenformule steunt, zijn de verwachtingen van een deal op basis van de bereikte VN-resoluties laag.

Wat de Grieks-Cyprioten betreft, zijn de voorwaarden volgens ambassadeur Avgoustides niet veranderd. “We zijn vastbesloten om de onderhandelingen voort te zetten met als doel een oplossing te bereiken van een bizonale, bicommunale federatie zoals bepaald in de relevante VN-resoluties.”

Oplossing blijkt opnieuw zeer lastig

Een oplossing moet “de basisrechten en fundamentele vrijheden van alle Cyprioten volledig eerbiedigen, dat zal Cyprus bevrijden van buitenlandse borgstellers en van de aanwezigheid van buitenlandse troepen, en het zal het volledig in staat stellen om zijn rol als baken van vrede en stabiliteit in het land uit te oefenen.

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het een open vraag of de twee concurrerende visies voor de toekomst van Cyprus in de nabije toekomst met elkaar kunnen worden verzoend. Zeker de houding van Erdogan die vlak voor de besprekingen roet in het eten gooit door vast te houden aan de defacto bezetting door Turkije van het noordelijk deel van Cyprus blijft een hekelpunt voor zowel de Republiek Cyprus als de internationale gemeenschap.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Turkse helden redden vrouw en agent bij aanslagen Wenen

wenen

Twee Turkse inwoners van Wenen geprezen als ‘helden’ na het helpen van vrouw en politieagent tijdens dodelijke schietpartij door terroristen. Twee Turkse MMA-strijders die in Wenen wonen, zijn begroet vanwege hun moed en heldendom nadat ze een vrouw en een politieagent te hulp kwamen te midden van dodelijke vuurgevechten rond de stad, door de autoriteiten bestempeld als een terroristische aanslag.

Het duo, in persberichten genoemd als Mikail Ozen en Recep Gultekin, verscheen kort in virale videobeelden die waren vastgelegd tijdens de shootout op maandagavond, waarin Ozen te horen was schreeuwen “Zoek dekking!” in het Turks toen de twee hun toevlucht zochten achter een gebouw – wat lijkt op een metro-ingang – met een salvo van geweervuur ​​om hen heen.

Naast de aangrijpende ontmoeting die op video werd vastgelegd – waarin Gultekin een kleine wond aan zijn been opliep – kwamen de twee mannen naar verluidt ook te hulp bij zowel een vrouw als een gewonde politieagent in het gebied.

‘Een oude vrouw liep te voet naar het toneel. Toen we de vrouw zagen, stopten we en gingen naar beneden. We hebben die vrouw ook meegenomen naar een veilige plek, ‘zei Ozen tegen Hurriyet, een Turks nieuwscentrum, en voegde eraan toe:’ Toen kwamen we bij het metrostation [te zien] op die beelden. Ik zag de politie daar neergeschoten. ”

De politie rende toch naar de aanvaller. De aanvaller was een enkele persoon. De politie bestond uit drie mensen, een van hen werd neergeschoten. Op een bepaald moment tijdens het incident waren de schutters slechts ongeveer vijf tot zes meter verwijderd, zei Ozen, die afkomstig is uit de Turkse stad Sarikaya maar nu een staatsburger van Oostenrijk is. Hij zei dat het paar “onmiddellijk” daarna naar het politiebureau ging en voegde eraan toe: “We hebben de politie verteld … over de terroristen. Ze droegen zoiets als een witte lijkwade. Hij had een geweer met lange loop. ”

Hoewel er eerder op de avond werd gespeculeerd dat ten minste een van de schutters tijdens de schietpartij Turks sprak, kan dat komen door verwarring over de video met Ozen. Op ander beeldmateriaal lijkt een van de aanvallers Arabisch te spreken.

 

Burgers hebben de twee mannen gevierd – beide worden verondersteld MMA-vechters te zijn – omdat ze in gevaar waren gekomen om anderen te helpen, en soms werden ze de ‘helden van Wenen’ genoemd.

“Dit zijn de helden van [Wenen]: Recep Tayyip Gultekin en Mikail Ozen. Je hebt je leven op het spel gezet en het leven van een vrouw en een gewonde politieagent gered ”, schreef een ander.

Het is niet altijd voldoende om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, moed en moed is ook vereist. Dank je!

De dodelijke schietpartij begon rond 20.00 uur lokale tijd nabij de Stadttempel, de grootste synagoge van Wenen, die gesloten was toen het geweervuur ​​uitbrak. Een vuurgevecht met de politie verspreidde zich al snel naar zes verschillende locaties in de stad, waarbij drie omstanders omkwamen en nog veel meer gewond raakten, aldus veiligheidsfunctionarissen.

Minstens één van de schutters werd doodgeschoten, terwijl maximaal twee anderen op de vlucht blijven, aldus minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer, die er bij de inwoners op aandrong weg te blijven van het stadscentrum terwijl een grote klopjacht voortduurt.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Groep van 50 Turken sloopt kerk in Wenen

Islam

Groep van 50 Turken sloopt kerk in Wenen: Ongeveer 50 jonge mensen met een Turkse achtergrond zijn de Sint-Antonius van Padua-kerk in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen binnengestormd en hebben daar de boel gesloopt, meldden Oostenrijkse media.

Volgens de krant Kurier vond het incident plaats op donderdag laat, waarbij de jonge Turken tegen banken en een biechtstoel schopten en “Allahu Akbar!” schreeuwden.

Een priester belde de politie, maar de aanvallers hadden de locatie verlaten voordat de agenten arriveerden. De regionale afdeling van het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet en de Terrorismebestrijding is van mening dat de in het gebied opererende groep radicale Turkse extremisten achter het incident zit.

Zowel minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer als bondskanselier Sebastian Kurz hebben het incident veroordeeld.

“Alle christenen moeten het recht hebben om vrij en veilig hun geloof in Oostenrijk te belijden! We zullen de strijd tegen de politieke islam krachtig voortzetten en ons onthouden van valse tolerantie”, schreef Kurz op zijn Twitter-pagina.

In een reactie op de recente terroristische aanslag in Nice, die het leven kostte van drie mensen, zei Nehammer dat “elke terroristische aanslag een aanval is op onze democratie en onze Europese grondrechten en vrijheidsrechten”.

Europa wordt geconfronteerd met een piek in de incidenten die verband houden met de radicale islam sinds de brute onthoofding van een Franse geschiedenisleraar door een geradicaliseerde tiener in Parijs en de harde retoriek van de Franse president Emmanuel Macron na deze aanval.

Ook in eigen land laten de Turken van zich horen, ze richten zich vooral tegen Geert Wilders zoals te zien is in de volgende Tweet van Wilders zelf.

Nederland heeft ongeveer 419.593  mensen binnen haar grenzen met een Turkse afkomst. Deze groep zorgt geregeld voor grote overlast zoals bijvoorbeeld 3 jaar geleden in Rotterdam (zie video hieronder). In 2015 bleek deze groep met leeftijd tussen de 12 en 25 jaar ook goed te zijn voor 3,5 (eerste generatie) en 3,8% van de bevolkingsgroep (tweede generatie) van de criminaliteit in ons land. Nederlanders zelf kwamen uit op slechts 1,6% en waren de minst vertegewoordigde groep. De grootste groep criminelen in ons land bleken in 2015 de Marokkanen met 8,6 en 8%. Dit bleek uit cijfers van het CBS.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier.

Turkije op de tenen getrapt door Cartoon Erdogan

Turkije

Turkije heeft Charlie Hebdo ervan beschuldigd haat te bevorderen nadat het Franse satirische tijdschrift een karikatuur op de voorpagina van president Recep Tayyip Erdogan publiceerde, te midden van culturele spanningen tussen Frankrijk en moslimlanden.

De cartoon toont de Turkse leider die in zijn ondergoed ligt te luieren met een blikje bier in zijn hand terwijl hij de rok van een vrouw met een hijab optilt en haar achterkant blootlegt. “Oh, de profeet!” roept de cartoon Erdogan uit. Charlie Hebdo onderschrift van de karikatuur: “Erdogan: privé is hij erg grappig.”

De Turkse vicepresident Fuat Oktay verraste het tijdschrift voor de cover art en riep de internationale gemeenschap op “zich uit te spreken tegen deze schande”. “Je kunt niemand bedriegen door je te verschuilen achter de vrijheid van mening! Ik veroordeel de immorele publicatie van de onvergeeflijke Franse lap over onze president, ”tweette hij.

De communicatiedirecteur van het land, Fahrettin Altun, ging nog een stap verder door te suggereren dat het tijdschrift was aangemoedigd door de Franse regering.

“De anti-moslimagenda van de Franse president Macron werpt zijn vruchten af! Charlie Hebdo heeft zojuist een serie zogenaamde cartoons gepubliceerd, vol verachtelijke beelden, zogenaamd van onze president. We veroordelen deze meest walgelijke poging van deze publicatie om zijn culturele racisme en haat te verspreiden ”, schreef hij.

In een reeks vervolg tweets herhaalde de woordvoerder dat Turkije zich verzet tegen “alle daden van terrorisme in naam van de islam”. (Opvallend genoeg zijn er echter veel aanwijzingen dat Turkije onder andere ISIS terroristen steunt en zo juist het tegenovergestelde doet van wat de blijkbaar liegende woordvoerder via Twitter wil doen geloven).

“We zullen echter niet zwijgen ondanks walgelijke aanvallen op onze cultuur en religie, ongeacht waar die vandaan komt,” zwoer Altun.

Turkije VS Frankrijk

De provocerende tijdschriftomslag komt te midden van een voortdurende verbale strijd tussen Erdogan en de Franse president Emmanuel Macron, na de schokkende moord op de Franse onderwijzer Samuel Paty, die werd onthoofd door een Tsjetsjeense vluchteling nadat de lokale moslimgemeenschap hem had veroordeeld omdat hij les had gegeven over vrijheid van meningsuiting waaronder cartoons van Charlie Hebdo van de profeet Mohammed.

Macron heeft hard opgetreden tegen islamitisch extremisme en heeft beloofd seculiere waarden hoog te houden door te zeggen dat Frankrijk “onze cartoons niet zal opgeven”. Zijn opmerkingen leidden tot een harde reactie in moslimlanden. Erdogan heeft zelf vraagtekens gezet bij de mentale capaciteit van Macron en riep zijn landgenoten op om Franse producten te boycotten.

Charlie Hebdo is in het verleden het doelwit geweest van zijn opruiende cartoons. In 2015 kwamen 12 mensen om het leven toen islamitische terroristen de kantoren van het tijdschrift in Parijs bestormden. Het tijdschrift is sindsdien van locatie veranderd en het nieuwe adres is om veiligheidsredenen geheim gehouden. Eerder dit jaar heeft Charlie Hebdo een aantal van zijn cartoons herdrukt. Kort daarna verwondde een man met een mes twee mensen buiten de voormalige kantoren van het tijdschrift. De aanslag werd door de Franse minister van Binnenlandse Zaken gebrandmerkt als “een daad van islamistisch terrorisme”.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Poll v/d dag: NAVO en Turkije

vraagje

NATO en Turkije: Nu de spanningen tussen NAVO landen en Turkije steeds verder oploopt vragen steeds meer mensen zich af of Turkije wel een lid zou moeten zijn van de NAVO. Grensgeschillen met Griekenland, zoektochten naar Olie langs de kust van Cyprus en Macron die een psychiater nodig zou hebben. De schandalen met de Turkse President houden aan.

Ook de houding van Turkije in Syrië en Libië spelen hierin een rol. De Amerikanen overwegen het verplaatsen van hun atoomwapens uit Turkije en ook het steeds vaker botsen van de E.U. en Turkije voed de vraag: Is Turkije wel een betrouwbare partner en vriend?

 

Wij vragen ons dan ook af: Is het geen tijd om Turkije uit de NAVO te zetten?

Moet Turkije lid blijven van de NATO

Meer polls van PurpleChicken zie je hier.

Frankrijk roept ambassadeur terug uit Turkije

Frankrijk-Ambassade

Frankrijk roept ambassadeur uit Turkije terug nadat Erdogan Macron aanspoort om ‘mentale hulp’ te zoeken voor zijn houding ten opzichte van moslims. Parijs heeft haar gezant uit Turkije teruggeroepen na de vernietigende opmerkingen van president Recep Tayyip Erdogan, die de geestelijke gezondheid van zijn Franse tegenhanger in twijfel trok en Emmanuel Macron beschuldigde van het ‘mishandelen’ van miljoenen moslims.

De verhuizing werd zaterdag laat door het kantoor van Macron aangekondigd. In de verklaring gaf Paris aan niet van plan te zijn om met de Turkse leiders te schelden. “Verontwaardiging en belediging zijn geen methode”, zei het kantoor.

De terugroepactie werd aangekondigd kort nadat Erdogan eerder op de dag zinderende kritiek had gericht op de Franse leider. Tijdens een bijeenkomst van zijn regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) in de centrale Turkse stad Kayseri beschuldigde hij Macron ervan miljoenen moslims te ‘mishandelen’.

“Wat is het probleem van Macron met de islam en moslims? Hij heeft een geestelijke gezondheidsbehandeling nodig, ‘zei Erdogan, en hij beweerde dat zijn Franse collega’ vrijheid van geloof niet begrijpt ‘.

Woede na belofte Macron om islamitisch extremisme te bestrijden

De woede van Erdogan kwam als reactie op een reeks uitspraken die onlangs werd afgelegd door Macron, die beloofde het islamitische extremisme in Frankrijk te bestrijden, terwijl hij verklaarde dat de islam wereldwijd ‘in crisis’ verkeerde als gevolg van de opkomst van de fundamentalisten.

Macron hernieuwde zijn belofte om radicale islamisten uit de wereld te helpen na de brutale moord op Samuel Paty, een leraar op een middelbare school die op 16 oktober buiten Parijs werd onthoofd. Paty werd gedood door een jonge Tsjetsjeense vluchteling, blijkbaar als vergelding voor het tonen van cartoons van de profeet Mohammed aan zijn studenten als onderdeel van een les over vrijheid van meningsuiting.

Macron was er snel bij om de moord aan te klagen als een “islamistische terroristische aanslag” en drong er bij de natie op aan verenigd te blijven tegen extremisme. “Dit is onze strijd en het is existentieel. Ze [terroristen] zullen niet slagen … Ze zullen ons niet verdelen, ‘zei Macron kort na de moord op Paty. “Een van onze landgenoten is vandaag vermoord omdat hij de vrijheid van meningsuiting leerde, de vrijheid om te geloven of niet te geloven,” voegde hij eraan toe.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier.

Zie ook: Franse leraar onthoofd

Armenië lijkt terug te slaan na dagen van geweld Azerbeidzjan en Turkije

Na dagen vol geweld en bombardementen op burgerdoelen in de Nagorno-Karabakh door Azerbeidzjan dat tijdens haar aanvallen steun krijgt van de Turken lijkt Armenië vandaag terug te slaan. Een militair vliegveld in Ganja is vernietigt. Ook zou er geschoten zijn op het stedelijke gebied van Ganja.

De oplaaiing van het geweld komt nadat Azerbeidzjan eerder deze week burgerdoelen in de Nagorno-Karabakh regio onder vuur nam. Onder andere huizen en een volle bus burgers zijn daarbij geraakt. Azerbeidzjan krijgt bij het geweld tegen Armenië steun van Turkije, de Turken gaven eerder deze week aan dat: “Azerbeidzjan door moet gaan met de strijd tegen de Armeniërs”.

De Turkse President Erdogan gaf aan dat: “De broederstaat Azerbeidzjan is een grote operatie begonnen, zowel om zijn eigen territoria te verdedigen als om de bezette Karabach te bevrijden, Turkije staat achter het vriendelijke en broederlijke Azerbeidzjan met al onze middelen en heel ons hart.”

De Azerbeidzjaanse President Ilham Aliyev gaf gehoor aan de oproep van Erdogan door te stellen dat Azerbeidzjan niet nog 30 jaar gaat wachten op onderhandelingen en door zal gaan met de militaire acties tegen Armenië.

Syrische terroristen vechten voor Azerbeidzjan

Militanten van extremistische groeperingen die voorheen actief waren in Syrië, zijn aangekomen in de betwiste regio Nagorno-Karabach te midden van het aanhoudende militaire conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, zei de Franse president Emmanuel Macron.

“Nu hebben we geloofwaardige informatie die erop wijst dat Syrische strijders van sommige jihadistische groeperingen het slagveld van Nagorno-Karabach hebben bereikt via Gaziantep (Turkije)”, zei Macron tegen journalisten. De Franse leider beschuldigde Ankara ervan niet betrokken te zijn bij het vermeende inbrengen van terroristen in de strijd, maar zei dat “dit een zeer ernstig nieuw feit is dat de situatie verandert” ter plaatse.

Armenië zelf ontkent aanval

Armenië zelf ontkent iets met de aanval te maken te hebben. Volgens het ministerie van Defensie heeft het leger geen aanval uitgevoerd op Ganja. Het ministerie wijst naar Turkije welke de aanval op de burgerdoelen zou hebben uitgevoerd om de strijd verder te laten escaleren. Foto’s van Turkse soldaten zouden dit laten zien.

Toch lijkt het er op dat Armenië in ieder geval betrokken is bij de aanval welke een vergelding lijkt te zijn op eerdere aanvallen van Azerbeidzjan en Turkije op burgerdoelen in Armenië. Vooral de Turken hebben haat voor de Armeniërs vandaar hun steun aan Azerbeidzjan. Deze haat is ook de reden dat ze Syrische terroristen vrije doorgang verlenen om via Turkije de grens over te steken en via Turkse steden zoals Gaziantep zich makkelijk in het gevecht tegen Armenië kunnen voegen. Van 1914–1923 pleegde de Turken genocide op de Armeniërs, dit deden ze op een gruwelijke manier door onder andere de Armeniërs te verdrinken of te verbranden.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier!

Groote oefening Marine Griekenland, Cyprus, Frankrijk en Italië.

Groote oefening Marine: Frankrijk en Italië werpen gewicht achter Griekenland terwijl oorlogsimulaties op zee beginnen te midden van oplopende spanningen tussen Athene en Ankara.

Frankrijk, Italië, Griekenland en Cyprus organiseren een massale maritieme oefening in het oostelijke Middellandse Zeegebied, met een schijnbaar versluierde knipoog naar Turkije, dat onlangs is begonnen met onderzoek naar olie- en gasvoorraden in het gebied, wat de woede in Athene oproept.

Read more