Tag Archives: dier

Wist jij dit al? De Kip

De Kip

De Kip – Met de website naam PurpleChicken kunnen we er natuurlijk niet omheen om een Wist Jij Dit Al? te besteden aan de kip. De kip is een heerlijk dier en ze geven ons nog eieren ook. De kip is echter veel meer dan een heerlijk stukje vlees, de kip is een grappig, slim en bijzonder dier. Wij houden van de kip en hebben daarom 15 leuke weetjes over kippen voor je in deze Wist Jij Dit Al? Kippen.

1. De kip is een alleseters

Veel mensen denken dat kippen vegetariërs zijn, maar naast het eten van zaden, gras en graan, zullen ze insecten, hagedissen, padden en zelfs veldmuizen vangen en eten.

2. Tot wel 100 gezichten

Kippen hebben geweldige herinneringen en kunnen meer dan 100 gezichten herkennen. Iedereen met kippen in de achtertuin kan bevestigen dat hun kippen hen en elk gezinslid kennen. Ze kunnen zelfs verschillende dieren herkennen, zoals uw honden en katten. Kippen onthouden ook plaatsen en verschillende leden van hun toom (groep kippen), zelfs als ze maanden weg zijn geweest.

DierDier

3. De kip heeft een sterke kleurwaarneming

Velen geloven dat kippen een slecht zicht hebben en kleurenblind zijn, maar in feite is hun kleurzicht beter dan dat van mensen dankzij een goed georganiseerd oog met vijf soorten lichtreceptoren, waardoor ze veel kleuren in een bepaald deel van het netvlies kunnen zien.

4. De kip droomt

Kippen hebben, net als mensen en andere zoogdieren, een REM-slaapfase (snelle oogbeweging), wat dromen betekent. Ze hebben echter ook een andere slaapfase die mensen niet hebben, genaamd USWS (unihemisferische slow-wave-slaap), waarbij de ene helft van de hersenen slaapt terwijl de andere helft wakker is. Kippen kunnen letterlijk met één oog open slapen, een evolutionaire aanpassing die hen laat uitkijken naar roofdieren terwijl ze sluimeren.

5. Complexe communicatie

De Kip

Kippen hebben complexe communicatie met specifieke betekenissen. Kippen zijn in staat tot minstens 30 verschillende vocalisaties en elk betekent iets specifieks. Ze waarschuwen elkaar voor voedsel, roepen jonge kuikens, spinnen van tevredenheid en waarschuwen andere toom leden voor roofdieren. Moederkippen praten zelfs met hun baby’s als ze nog in het ei zitten met zacht spinnen. De ongeboren kuikens reageren met zachte, hoge piepgeluiden.

6. Eikleur wordt bepaald door genetica

Het ras van een kippen geeft aan welke kleur ei ze zal produceren. Leghorn-kippen leggen bijvoorbeeld witte eieren, terwijl Orpington’s bruine eieren leggen en Ameraucanas blauwe eieren produceren. De kleur van een kippenei kan meestal worden bepaald aan de hand van de oorlelkleur.

7. De kip is technisch gezien dinosauriërs

Kippen zijn geëvolueerd uit dinosauriërs en zijn de meest levende verwant aan de magnifieke T. rex. Eén lijn van dinosauriërs overleefde de massale uitsterving 65 miljoen jaar geleden, de vogels, dus kippen (en alle vogels) zijn echte dinosauriërs. Kippen zijn echter beslist de meest primitieve en ‘dinosaurusachtige’ dan al onze moderne vogels.

8. Er zijn meer dan 25 miljard kippen in de wereld

Er zijn meer kippen dan welke andere vogelsoort dan ook op aarde. Kijken we naar mensen en kippen zijn er voor iedereen ongeveer vier kippen.

9. De kip is veel slimmer dan je denkt

Recente studies hebben aangetoond dat kippen intelligente wezens zijn met veel eigenschappen die lijken op die van primaten. Kippen kunnen complexe probleemoplossende vaardigheden vertonen en hebben bovenzintuiglijke vermogens (zoals telescopisch zicht en bijna 360 graden zicht zoals uilen). Ze begrijpen oorzaak en gevolg, geven hun kennis door, tonen zelfbeheersing en maken zich zelfs zorgen.

10. Kippen leren van elkaar

De Kip

Moederkippen leren hun kuikens om geen granen te eten die slecht voor hen kunnen zijn, waar ze voedsel kunnen vinden en hoe ze moeten foerageren. Kippen kopiëren ook elkaars gedrag, zoals kippenhouders heel goed weten, als je een kip iets kunt laten doen wat je wilt, zullen ze allemaal hetzelfde doen.

11. Ze spelen graag

Het is niet verwonderlijk als intelligente wezens dat kippen vaak spelen – rennen, springen en steekspelen met anderen in de toom.
DierDier

12. Kippen kunnen snel vliegen en rennen

Ze kunnen geen lange afstanden vliegen, maar voldoende om hoog in een boom te komen of over een hek te gaan om beter te kunnen foerageren. Ze kunnen in korte uitbarstingen tot 14 km.p/u rennen, maar hun echte kracht is dat ze snel van richting kunnen veranderen. Deze snelheid en behendigheid helpen hen te beschermen tegen roofdieren.

13. Kippen hebben verschillende hiërarchieën

Kippen gaven ons de term ‘pikorde’ omdat ze met een strikte hiërarchie werken, waarbij de beste kippen de wet vastleggen door de zwakkere kippen te pesten en letterlijk te pikken. Het goede nieuws is dat de pikorde al vroeg in het leven van een kip tot stand komt wanneer deze in een koppel wordt grootgebracht en de vogels in relatieve harmonie leven.

14. Kippen kunnen objectbestendigheid begrijpen

Wanneer een object wordt weggenomen of aan het zicht wordt onttrokken, weten kippen nog steeds dat dat object bestaat. Kuikens zo jong als 2 dagen oud hebben objectbestendigheid getoond, terwijl menselijke baby’s deze vaardigheid pas ontwikkelen als ze ongeveer 6 maanden oud zijn. Slechts heel weinig dieren bezitten het vermogen tot objectbestendigheid.

15. Bepaalde rassen staan ​​op het punt uit te sterven

Ondanks dat er tegenwoordig ongeveer 25 miljard kippen in de wereld zijn, lopen meer traditionele of ‘erfgoed’ rassen steeds meer het risico om uit te sterven. Dit komt doordat de geïndustrialiseerde kippenhouderij (en nu de bio-industrie) gefokt is in kwaliteiten om de productie van vlees en eieren te verbeteren met weinig zorg om de oorspronkelijke raskenmerken te behouden. Niet zo’n ‘leuk’ feit, maar belangrijk om te weten.

Bekijk ook:

De Hoogste Dieren Top-10

De Hoogste Dieren Top-10: Onze planeet zit vol met wezens, groot en klein, hoog en laag. Ondanks het feit dat de zwaartekracht alles tegenhoudt

De Hoogste Dieren Top-10: Onze planeet zit vol met wezens, groot en klein, hoog en laag. Ondanks het feit dat de zwaartekracht alles tegenhoudt, lijken sommige wezens de strijd tegen de zwaartekracht te winnen en ongelooflijke afmetingen te bereiken. Wil je weten wat de hoogste dieren ter wereld zijn? PurpleChicken presenteert je een lijst met Top 10 recordbrekende reuzen van de aarde.

10. Afrikaanse buffel, tot 1,8 m

De Hoogste Dieren Top-10: De Afrikaanse buffel wordt soms verward met de Amerikaanse bizon, maar ze zijn heel verschillend.
De Afrikaanse buffel heeft een lang, gedrongen lichaam dat tot 998 kg kan wegen en een hoogte van 1,8 meter kan bereiken. Omdat er vaak op ze wordt gejaagd, neemt hun aantal af, maar gelukkig heeft het geen kritiek punt bereikt.

9. De Oostelijke Laaglandgorilla, tot 1,85 m

De Hoogste Dieren Top-10: De oostelijke vlaktegorilla, ook wel Gorilla beringei graueri genoemd, is de grootste van de vier gorilla-ondersoorten. Het verschilt van anderen door zijn gedrongen lichaam, grote handen en korte snuit. Ondanks hun grootte voeden oostelijke laaglandgorilla’s zich voornamelijk met fruit en ander grasachtig materiaal, net als andere ondersoorten van de gorilla’s.

Tijdens de onrust in de Democratische Republiek Congo waren gorilla’s kwetsbaar voor stroperij, zelfs in het Kahuzi-Biega National Park – de thuisbasis van de grootste populatie beschermde oostelijke laaglandgorilla’s. Relschoppers en stropers vielen het park binnen en plantten illegale mijnen.

In de afgelopen 50 jaar is het verspreidingsgebied van de oostelijke laaglandgorilla met minstens een kwart afgenomen. Volgens de volkstelling van 1990 bleven er slechts 16.900 dieren in het wild, maar na meer dan een decennium van vernietiging en fragmentatie van habitats en burgerlijke onrust is de populatie van oostelijke gorilla’s met de helft of zelfs meer afgenomen.

Volwassen mannelijke gorilla’s wegen tot 440 pond en kunnen een hoogte van 1,85 meter bereiken wanneer ze op twee benen staan. Volwassen mannelijke gorilla’s staan ​​bekend als “zilveren ruggen” voor het witte haar dat zich op hun rug ontwikkelt rond de leeftijd van 14 jaar. DierDier

8. Witte neushoorn, tot 2 m

De Hoogste Dieren Top-10: De meerderheid (98,8%) van de witte neushoorns komt voor in slechts vier landen: Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe en Kenia. Volwassen mannetjes kunnen 2 meter hoog worden en 3,6 ton wegen. Vrouwtjes zijn veel kleiner, maar kunnen toch nog een goede 1,7 ton wegen. Het zijn de enige neushoorns die geen gevaar lopen, hoewel ze de afgelopen jaren het zwaarst te verduren hebben gehad door stroperij.

De noordelijke witte neushoorn werd ooit gevonden in het zuiden van Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuidwest-Soedan, de Noordelijke Democratische Republiek Congo (DRC) en Noordwest-Oeganda.
Door stroperij zijn ze echter in het wild verdwenen. En nu zijn er nog maar 3 individuen op aarde – ze zijn allemaal in gevangenschap. De toekomst van deze ondersoort is erg somber.

7. Afrikaanse struisvogel, 2,5 m

De Hoogste Dieren Top-10

De Hoogste Dieren Top-10: Struisvogels zijn grote loopvogels die in meer dan 25 landen in Afrika leven, waaronder Zambia en Kenia en in het meest westelijke deel van Azië (Turkije). Ze worden soms gefokt voor vlees, hoewel er in Australië wilde populaties zijn.

Volgens de African Wildlife Foundation hebben struisvogels geen tanden, maar wel de grootste oogbollen van alle landdieren en een indrukwekkende hoogte van 2,5 meter. DierDier

6. Rode kangoeroe, tot 2,7 m

De Hoogste Dieren Top-10: De rode kangoeroe strekt zich uit over West- en Centraal-Australië. Het habitatbereik omvat struikgewas, grasland en woestijngebieden. Deze ondersoort leeft meestal in open habitats met weinig bomen voor schaduw.

Rode kangoeroes zijn in staat om voldoende water vast te houden en kiezen voor veel verse vegetatie om te overleven in droge omstandigheden. Hoewel de kangoeroe voornamelijk groene vegetatie eet, vooral vers gras, kan hij genoeg vocht uit voedsel halen, zelfs als de meeste planten er bruin en droog uitzien.

Mannetjeskangoeroes worden tot anderhalve meter lang en de staart voegt nog eens 1,2 meter toe aan de totale lengte.

5. Kameel, tot 2,8 m

De Hoogste Dieren Top-10

De Hoogste Dieren Top-10: De enkelbultige kamelen, Arabische kamelen genaamd, zijn de hoogste van de kameelsoort. Mannetjes bereiken een hoogte van ongeveer 2,8 meter. En hoewel ze maar één bult hebben, slaat deze bult 80 pond vet op (geen water) dat nodig is voor de extra voeding van het dier.

Ondanks hun indrukwekkende groei zijn dromedariskamelen uitgestorven, althans in het wild, maar de soort bestaat al bijna 2000 jaar. Tegenwoordig is deze kameel gedomesticeerd, wat betekent dat hij in het wild kan rondlopen, maar meestal onder het toeziend oog van een veehouder.

4. Bruine beer, 3,4 m

De Hoogste Dieren Top-10: Bruine beren zijn een familie met veel ondersoorten. Bruine beren, ook wel grizzlyberen genoemd, behoren echter tot de grootste roofdieren ter wereld. Zodra ze op hun achterpoten staan, worden ze wel 3,4 meter hoog, afhankelijk van het soort beer.

Volgens het aantal ondersoorten en het aantal habitats kun je bruine beren vinden in Noord-Amerika en in Eurazië. De bruine beer wordt over het algemeen beschouwd als de minste zorg van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN), maar er is nog steeds enig gevaar, voornamelijk als gevolg van vernietiging van habitats en stroperij. DierDier

3. Aziatische olifant, tot 3,5 m

De Hoogste Dieren Top-10

De Hoogste Dieren Top-10: De Aziatische olifant is het grootste levende landdier in Azië en bereikt een hoogte van 3,5 meter. Sinds 1986 wordt de Aziatische olifant als bedreigd beschouwd, aangezien de populatie de afgelopen drie generaties met minstens 50 procent is afgenomen. Het wordt voornamelijk bedreigd door verlies en degradatie van habitats, fragmentatie en stroperij.

De grootste Aziatische olifant die ooit is geregistreerd, werd in 1924 door de maharadja neergeschoten in de Garo-heuvels van Assam, India. Hij woog 7,7 ton en was 3,43 m hoog.

2. Afrikaanse olifant, tot 4 m

De Hoogste Dieren Top-10: Olifanten leven vooral in de savannes van Afrika. Ze kunnen 60-70 jaar oud worden en hun hoogte bereikt 4 meter. Hoewel olifanten inheems zijn in 37 Afrikaanse landen, schat de African Wildlife Foundation dat er slechts ongeveer 415.000 olifanten op aarde zijn.

Jaarlijks wordt ongeveer 8% van de olifantenpopulatie in de wereld gestroopt en ook een probleem is dat ze  langzaam broeden – de zwangerschap van een olifant duurt 22 maanden.

1. Giraf, tot 6 m

De Hoogste Dieren Top-10

De Hoogste Dieren Top-10: De giraf is het grootste rudimentaire dier en de hoogste van alle landzoogdieren. Giraffen bezetten open graslanden en savannes in Centraal-, Oost- en Zuidelijk Afrika. Het zijn sociale dieren en leven meestal in kuddes van maximaal 44 individuen.

De onderscheidende kenmerken van de giraf zijn onder meer zijn lange nek en benen, evenals zijn unieke vachtkleur en patroon.

Formeel bekend als Giraffa camelopardalis, volgens National Geographic, is de gemiddelde giraffe tussen de 4,3 en 6 meter lang. Het grootste deel van de hoogte van de giraf is natuurlijk zijn lange nek. DierDier

Bekijk ook:

Top 10 dieren met de langste zwangerschap

Zwanger-diertje

Dieren met de langste zwangerschap: De duur van voortplanting in de dierenwereld is een van de belangrijkste en meest interessante. Bij alle dieren varieert de dracht aanzienlijk in vorm, verloop en duur. We tellen het uitbroeden van eieren niet mee natuurlijk en ook de mens zelf houden we buiten beschouwing. Hier is de PurpleChicken Top 10 dieren met de langste zwangerschap!

10. Tamme ezels (tot 14 maanden)

Leuke, pretentieloze, maar koppige dieren werden lang geleden huishoudelijke assistenten voor veel mensen op de planeet. Vrouwelijke ezels dragen een foetus 11 tot 14 maanden. Het paarseizoen voor ezels begint rond de lente in de vroege zomer, maar het hangt allemaal af van de regio waar ze wonen.

Eén veulen wordt geboren en zeer zelden twee. Bovendien, als er twee zijn, is het zeer waarschijnlijk dat een van hen in de eerste dagen van hun leven zal overlijden.

Het vrouwtje voedt de baby met melk voor een periode van 6 tot 9 maanden. Het is het beste om de moeder en de veulen een jaar lang niet te scheiden. Ontwikkeling verloopt traag en het veulen is klaar voor hard werken in het tweede levensjaar. DierDier

9. Tweebultige kameel (tot 14 maanden)

Het paarseizoen van “woestijnschepen” begint in de herfst, wanneer de vrouwtjes en mannetjes alle voedingsstoffen voor de winter hebben verzameld. De ontwikkeling van de foetus duurt 13-14 maanden.

Tijdens de sleur moet een persoon zich voorzichtig gedragen, omdat de mannetjes tijdens deze periode behoorlijk agressief zijn. Het vrouwtje baart meestal één veulen, maar als een tweeling mogelijk is, eindigt zo’n zwangerschap in een miskraam.

Een kleine kameel weegt 36-45 kg, hij probeert vanaf de eerste minuten op te staan. Een uur later volgt hij gehoorzaam zijn moeder. Het vrouwtje geeft hem zes maanden te eten, hoewel de lactatie na de geboorte nog anderhalf jaar duurt.

Dieren met de langste zwangerschap: 8. Das (tot 15 maanden)

Het broedseizoen van dassen hangt af van het seizoen en het vestigingsgebied. Ze zijn monogaam en paren beginnen te creëren met het begin van de herfst. De latente periode van foetale ontwikkeling is afhankelijk van de tijd van het jaar.

Als de bevruchting in de zomer heeft plaatsgevonden, duurt de zwangerschap van het vrouwtje niet langer dan 271 dagen. Als de paring in de winter plaatsvond, duurt de zwangerschap 450 dagen. Het vrouwtje draagt ​​2 tot 6 baby dassen. Hun gewicht is slechts 80 g en de ogen van pasgeborenen gaan pas op dag 45 open.

Dassen zijn erg zorgzame ouders. Een paar maanden voor de geboorte kruipt het vrouwtje het hol in en maakt een apart compartiment voor de kinderen. Deze “kraamkamer” is bedekt met droog gras en als de dassen opgroeien, graven de dassen een nieuw gat.

7. Giraffe (tot 15 maanden)

Giraffen paren tijdens het regenseizoen, maar de kalveren worden geboren tijdens de droge periode. Vrouwtjes dragen gedurende 14-15 maanden en staand bevallen. Het is opmerkelijk dat het vrouwtje zelfs tijdens het bewegen kan bevallen.

Het kalf is meestal één en het gewicht is niet groter dan 60-65 kg. Giraffen hebben lange benen waardoor de baby gedwongen wordt om van grote hoogte op de grond te vallen. Dit schaadt het niet en binnen een paar minuten staat het op.

Na een paar uur staan ​​de kleine giraffen al stevig op de been en kunnen ze rennen. De kalveren blijven ongeveer een jaar dicht bij hun moeder, maar ze mogen pas twee weken na de geboorte de kudde binnen. DierDier

Dieren met de langste zwangerschap: 6. Dolfijnen (tot 16 maanden)

Bij de gracieuze en intelligente bewoners van de diepzee hangt de timing van de zwangerschap af van de soort en de habitat. Gemiddeld duurt de zwangerschap bij dolfijnen 11 tot 16 maanden.

Baby tuimelaars zijn het snelst om geboren te worden. De Globicephala heeft een ontwikkelingsperiode van 15-16 maanden. De recordhouders onder dolfijnen zijn orka’s. Wetenschappers weten niet precies de exacte timing van de ontwikkeling van de foetus van orka’s, maar vermoedelijk is het 16 maanden.

Een kalf wordt geboren met een lengte van niet meer dan 80 cm. De moeder voedt de baby met melk van 4 tot 5 maanden en de dolfijnen worden geslachtsrijp na 3-4 jaar.

5. Neushoorn (tot 18 maanden)


Deze gevaarlijke inwoners van het Afrikaanse continent baren altijd één kalf en deze ontwikkelt zich in de baarmoeder van een vrouwtje van 15-18 maanden. Het gewicht van pasgeborenen varieert van 25 tot 60 kg.

Na de geboorte kan het kalf in 10 minuten zelfstandig bewegen. De moeder zorgt 2,5 jaar lang voor het nageslacht, totdat de jonge neushoorns leren eten te krijgen en zichzelf te verdedigen.

Zodra een nieuw kalf is geboren, wordt de oudste eruit gegooid. Maar vrouwelijke neushoorns bevallen eens in de 2-3 jaar, zodat de nakomelingen niet lijden aan een gebrek aan moederlijke genegenheid en zorg.

4. De Potvis (tot 18 maanden)

Zeegiganten zijn de recordhouders voor de duur van de zwangerschap onder de bewoners van de diepten van de oceaan. Zoölogen suggereren dat het vrouwtje 16-18 maanden een kalf baart.

Potvissen leven in warme wateren, daarom is de paartijd, net als andere walvissen, onbeperkt in de tijd. Maar de meeste kalveren worden in het warme seizoen geboren. Eén vrouwtje brengt eens in de drie jaar nakomelingen. Potvissen zijn polygaam. Harems van 10-15 vrouwtjes worden rond één mannetje gevormd. Het vrouwtje voedt het kalf ongeveer 12-13 maanden en dan gaat het alleen zwemmen.

Dieren met de langste zwangerschap: 3. Olifant (tot 22 maanden)


Recordhouders onder landzoogdieren broeden ongeacht de weersomstandigheden en het seizoen. Een vrouwtjesolifant is 22 maanden zwanger.

Olifanten zijn zeer georganiseerde dieren en het vrouwtje verlaat de kudde als ze voelt dat het tijd is om te bevallen. Interessant is dat een andere olifant met haar vertrekt, wat het zwangere vrouwtje helpt bij de bevalling.

Er wordt een babyolifant geboren. Het gewicht is ongeveer 120 kg. Hij komt meteen overeind en volgt zijn moeder. De olifant voedt het gedurende 5 jaar met melk en jonge olifanten (mannetjes) verlaten de kudde op 12-jarige leeftijd. Vrouwtjes blijven voor altijd in dezelfde kudde.

2. Gordeldieren (tot 24 maanden)

De zwangerschap is uniek onder de bewoners van de bossen van Midden- en Zuid-Amerika. Het unieke is dat na bevruchting in de eerste periode alleen het vroege stadium van de ontwikkeling van de foetus passeert en het proces vervolgens bevriest.

Het latente stadium kan enkele weken tot vele maanden duren. Daarna begint de foetus zich weer te ontwikkelen en worden de babies geboren. Vrouwtjes hebben een verbazingwekkend vermogen om meerdere tweelingen te baren.

Gordeldieren werden opgenomen in de PurpleChicken top 10-lijst voor nog een andere factor. In een stressvolle situatie kan een vrouwtje de ontwikkeling van de zwangerschap 2 jaar vertragen.

1. Zwarte alpen salamander (tot 35 maanden)

Nog een uniek levendbarend wezen van de planeet. Veel wetenschappers denken dat deze salamanders de langste draagtijd hebben.

De ontwikkelingsperiode van de foetus is rechtstreeks afhankelijk van de habitat. Op een hoogte van 1.400 meter boven het niveau van de wereldoceaan duurt hun zwangerschap bijna 3 jaar. Deze plaat is echt de moeite waard om op de pagina’s van het Guinness Book of Records te komen.

Er worden twee pedomorven geboren. Maar dit is niet alleen beroemd om een ​​kleine zwarte hagedis. Dit is het enige levendbarende reptiel dat in de bergachtige streken van Europa leeft. Salamanders leven in de bergen op een hoogte van 600 tot 3000 meter en voeden zich met insecten en spinnen. DierDier

Bekijk ook:

 

De beste Krabpaal Top 10

De beste Krabpaal Top 10: Een krabpaal is essentieel voor iedereen met een kat. Elke kat krabt er graag op los, en zonder krabpaal in huis is het meestal de muur, het gordijn, de bank en de stoel welke het als eerste moeten ontgelden. En dan gaan we het nog niet hebben over je nieuwe sneakers… Krabpalen houden je meubels intact, verzorgen de nagels van je kat en geven natuurlijk een hoop plezier aan je favoriete huisdier. 

Er zijn groote krabpalen, kleine krabpalen, modieuze krabpalen, krabpalen van karton en zo gaat de lijst nog wel even door. Maar welke krabpaal is het beste? Het hangt natuurlijk een beetje af van de kat. Heb je een grote kat, meerdere katten of een gewone huiskat? Is je kat super groot zoals bijvoorbeeld de Maine Coon dan kun je natuurlijk het beste een wat grotere krabpaal in huis nemen. Speciaal voor alle kattenliefhebbers heeft PurpleChicken De beste Krabpaal Top 10.

Karlie Flamingo Brigitte

De krabpaal Brigitte is een uitdagende krabpaal voor kittens en kleine katten. Er leuk aan deze krabpaal is het platform met balletjes. De kittens of kleine kat kan naast het scherpen van de nagels ook nog eens leuk met de balletjes spelen. De krabpaal is bedekt met touw van zeegras lekker natuurlijk zonder sisal. Het design is simpel, maar toch modieus. Het balletje aan het touw op de krabpaal geeft de kat extra motivatie om goed te krabben. Met 30 cm breed en 44 cm hoog kun je de paal vrijwel overal in huis een plekje geven.

Designed by Lotte Houten Cactus

De Designed by Lotte Houten Cactus is ideaal voor als je liever geen standaard kattenpaal in huis hebt. Het design geeft de krabpaal een cactus look waardoor deze minder opvallen en meer als een soort kunstwerkje of decoratief stuk in huis staat. Decoratief is ze echter zeker niet, deze paal is er voor de kat. Lekker krabbelen aan een cactus dus, een cactus zonder vervelende prikkels natuurlijk.

Met de afmetingen 35x35x60 cm is het enige nadeel dat de paal niet erg groot is. Heb je een grote kat kun je deze beter als aanvulling op een grote krabpaal in huis halen dan de catus als enkele krabpaal voor de kat te gebruiken. Is bruin niet je kleur, maak je geen zorgen er is ook een optie voor de kleur wit.

Homestyle Budget Krabpaal Pebbles (kitten)

De Homestyle Budget Krabpaal Pebbles is er speciaal voor kittens. Deze vrij grote krabpaal (50 x 35 x 138 cm) geeft je kitten of kittens alle ruimte om flink te krabben. Ook zijn er genoeg plekjes waar ze lekker kunnen uitrusten van al het klimmen en klauteren. Om het krabben nog leuker te maken zitten er ook muizen aan touw op de krabpaal. Eigenlijk is het een mini kattenpaleis.

De Pebbles krabpaal is wel specifiek bedoeld voor kittens, zijn de katten groot en zwaarder dan is de paal minder geschikt, deze zou door bijvoorbeeld een sprong van een grote kat kunnen vallen. Heb je een kleine, lichte kat dan zou je deze paal nog wel kunnen gebruiken.

Ebi Krabpaal Trend Curacao

De Ebi Trend Curacao Krabpaal is naast super voor de kat, ook helemaal geweldig voor het baasje. De krabpaal is namelijk erg mooi, het oog wil natuurlijk ook wat. Deze krabpaal is naast mooi ook nog eens erg stevig. Met de afmetingen (48 x 48 x 141cm) heb je een hoge paal waar de kat lekker in kan klimmen. De paal is echter niet super breed en je kunt deze daardoor makkelijk een plekje in huis geven. Wat ons betreft een geniale krabpaal.

TecTake Hansi

De TecTake Hansi is hoog, erg hoog, de paal haalt waarschijnlijk je plafond. Dit is natuurlijk helemaal goed omdat katten erg van hoogte houden. De kat kan zo rustig alles overzien waardoor de kat extra kalm kan genieten. En om boven te komen moet je kat natuurlijk een stukje klimmen. Geniaal om de nagels te verzorgen.

De paal heeft meerdere platformen voor de kat om op te liggen, zowel open platformen als dichte waardoor de kat lekker kan kiezen of hij gezien wil worden of juist niet. Omdat de paal tegen het plafond geklemt kan worden is ze ook nog eens extra stevig. De TecTake Hansi is daarom geschikt voor elke kat, ook een grote.

Adori Krabpaal Mosey

De Adori Krabpaal Mosey is een waar kattenpaleis. Je kat kan op meerdere plekken rusten, slapen en natuurlijk helemaal los gaan met krabben. De Mosey is robuust, kan tegen een stootje en ziet er geweldig uit. De afmetingen (60x70x160 cm) in combinatie met het gewicht van 31,2 kg. zorgen ervoor dat je kat genoeg speelruimte heeft en dat de paal niet zal vallen mocht de kat een sprong wagen. De zwart-grijze kleur geeft de paal een rustig uiterlijk waardoor ze prima in het huis kan staan zonder je huis super druk te maken.

Nancy’s Luxe Krabpaal

Houd je van luxe dan is de Nancy’s Luxe Krabpaal een geweldige keus. Deze mooie luxe krabpaal zal zeker niet misstaan in huis. Het donkere houtfineer van deze krabboom en de daarbij contrasterende witte bontkussens geven het kattenmeubel de flair van een rustieke met sneeuw bedekte alpenhut.

De knuffelige kussens van wit imitatiebont worden met klittenbandsluiting op de platforms of in het huis aangebracht. Ze zijn bovendien probleemloos afneembaar en kunnen gemakkelijk worden gereinigd. Zo blijft de krabpaal altijd mooi en schoon. Afmeting (66 x 42 x 88 cm)

Krabpaal Maine Coon Tower

We hadden het in de inleiding al even over de grote kat, de Main Coon. Dit kattenras wint enorm aan populariteit en dat is vooral te danken aan het formaat van de kat. Een Main Coon is groot, en omdat de kat zo groot is, zwaar en sterk is niet iedere paal voor deze kat geschikt. Gelukkig is er daarom de Krabpaal Maine Coon TowerDeze stevige, grote krabpaal is ideaal voor de Main Coon en ook voor alle andere grote katten. De afmetingen:

  • Hoogte verstelbaar 245 cm tot 265 cm
  • Bodemplaat 60 x 60 x 4cm (Verzwaard)
  • Sisalpalen Ø20cm
  • Kattenhangmaten 45 cm ligplek ( Zeer sterk. 20kg draaggewicht)
  • Steps 55 x 55 x 2,5

Krabpaal Cat Paradise PLUS

De krabpaal voor grote katten Cat Paradise PLUS ( PLUS > 2 extra hangmatten, dus 4 ipv normaal 2) is een paradijs voor katten welke erg groot en stevig zijn, met Ø 15 cm dikke sisalpalen en ruim 80 KG totaalgewicht is het kattenpaleis er speciaal voor de grote of zware katten zoals de Main Coon of Ragdoll.

Het kattenpaleis is groot, om het te plaatsen heb je minimaal 119 x 70 cm aan ruimte nodig. Met meerdere ligplekken is het kattenpaleis natuurlijk ook zeer geschikt voor meerdere katten. Veel groter dan dit paleis zul je waarschijnlijk niet snel vinden voor de kat.

Krabpaal Royal Cat Palace Blackline

Als je zoiets had van, nou dat kattenpaleis hierboven was me toch wat aan de kleine kant, dan is er de Royal Cat Palace. Dit kattenpaleis speciaal voor de grote kat is zo groot dat je er zelfs zelf in kunt klimmen. Om hem te plaatsen heb je 170×60 cm nodig (Zonder trap). Met de hangmatten (Zijn draaibaar) geheel naar buiten gedraaid, is hij zelfs 256 cm breed.

Zoals de afmetingen doen vermoeden is het kattenpaleis zwaar, het weegt meer dan 100 kg. Het formaat en gewicht maken van dit kattenpaleis een robuste kraboplossing voor elke kat. We zien eigelijk maar een nadeel, waar plaats je dit monster?

Bekijk ook:

Top 10 gevaarlijke insecten

Na micro-organismen en plankton zijn insecten de meest talrijke vertegenwoordigers van het leven op aarde. De meeste zijn volkomen onschadelijk, grappig om naar te kijken, maar er zijn er ook die niet veel goeds voorspellen. De PurpleChicken top 10 gevaarlijke insecten gaat natuurlijk over de laatste groep.

Deze insecten wil je niet tegen het lijf lopen. Gelukkig voor ons komen de meeste niet voor in ons land, echter nu het steeds warmer lijkt te worden zou dat nog wel eens kunnen veranderen. Hier zijn de 10 meest verschrikkelijke insecten en wat je kunt gebruiken om ze te weren.

10. Zuidelijke rattenvlo

De rattenvlo is een van de gevaarlijkste soorten vlooien, een drager van de pest. Ze komen overal voor, maar vooral in de tropen en subtropen. Een vlooienbeet voor een persoon gaat gepaard met ernstige jeuk, roodheid, zwelling en ettering van de wond. Een allergische reactie manifesteert zich ook vaak na de beet van dit verschrikkelijke insect.

Meer dan een enkele beet van een rattenvlo leidt tot de volgende gevolgen: langdurige hoofdpijn, ontstoken lymfeklieren en de vorming van zweren op het lichaam. Naast de bijtverschijnselen ontwikkelen zich ook dodelijke ziekten zoals rattentyfus, pest Bacillus, rattenkettingworm, salmonellose, brucellose, miltvuur, tularemie, pest en encefalitis.

De verschrikkelijk vlo komt vaak binnen via de hond of kat, met een anti-vlo spray bescherm je naast je huisdier ook jezelf. De spray van Frontline is zowel geschikt voor honden als katten en een ideaal middel om vlo vrij te blijven.DierDier

9. De paardevlieg

Mensen worden relatief vaak aangevallen door de paardevlieg. Deze horzels leven vooral in Zuid- en Midden-Amerika maar komen ook in Europa voor.

Eenmaal in het menselijk lichaam begint de larve zich naar de hersenen te verplaatsen en knaagt door de doorgangen in de lichaamsweefsels. Naast het schenden van de integriteit van het lichaam, kan de parasiet ernstige vergiftiging en vervolgens de dood veroorzaken. Vliegen zoals de paardevlieg ga je tegen met BSI Anti-Insecten Spray.

8. Triatomen

Een andere naam voor de “kissing bug” of “de tedere moordenaar”. De belangrijkste habitat is te vinden in de Amerikaanse tropen, Mexico en Midden-Amerika.

Triatomische bedwantsen zijn de gevaarlijkste vertegenwoordigers van alle soorten bedwantsen. Een ontmoeting met dit insect kan de dood tot gevolg hebben. Het is een drager van de dodelijke ziekte van Chagas – Amerikaanse trypanosomiasis.

Tijdens alle levensfasen, inclusief de stadia van volwassenheid, voeden triatomen zich met bloed. Ze beginnen hun parasitaire jacht na zonsondergang. Met een goed reukvermogen kunnen ze hun prooi gemakkelijk vinden, of het nu een persoon of een klein dier is. Ze zijn niet in staat om een ​​dikke huid te doorboren, dus killer bugs proberen de dunne huid rond de ogen, oogleden en slijmvliezen in het lipgebied te “kussen”, waarvoor ze de populaire naam kiss bugs kregen.

De bedwantsen zijn moeilijk te verwijderen, wegstomen is vaak de enig optie.

7. Kogelmier

Een van de gevaarlijkste vertegenwoordigers van mieren komt uit Zuid- en Midden-Amerika. Het is een mier die zijn nesten rangschikt op basis van bomen, in de kronen waarvan deze mieren foerageren en indien nodig op slachtoffers duiken.

Kogelmieren hebben een zeer sterk gif (sterker dan welke bij of wesp dan ook). Ze injecteren het met een krachtige angel tot 3,5 mm lang. Een persoon ervaart vreselijke pijn door een beet die lijkt op de pijn van een schotwond en een dag aanhoud, daarom worden deze insecten ook wel “24 uurs mier” genoemd. Gedurende deze tijd ervaart de persoon ernstige kwelling en ernstige stuiptrekkingen.

Kogelmieren komen in Nederland gelukkig niet voor, toch kan ook de gewone mier hinderlijk zijn. Wij hebben echter een prima oplossing: mierenlok doosjes van Roxasect!DierDier

6. Teken

Teken vormen een reëel gevaar voor mens en dier. Ze kunnen een slachtoffer van een afstand van tien meter ruiken, verstoppen zich in het gras en wachten geduldig tot ze kunnen aanvallen. Met behulp van poten met zuignappen bewegen teken snel rond hun prooi.

Teken drinken zo veel bloed dat hun gewicht honderd keer hoger kan zijn dan het origineel was. In totaal zijn er ongeveer 50 duizend soorten. Teken die encefalitis overbrengen, worden als de gevaarlijkste voor mensen beschouwd.

Tijdens de beet injecteert een encefalitische teek een verdovingsmiddel dat in zijn speeksel zit. Een persoon voelt absoluut niets van de beet van een teek, maar een maand lang maakt hij zich zorgen over koorts en pijnlijke botten.

Na het einde van de incubatietijd krijgt een persoon ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel, verlamming en in sommige gevallen is de dood onvermijdelijk. Teken dragen niet alleen het door teken overgedragen encefalitisvirus, maar ook verschillende andere infectieziekten. Deze omvatten virale en bacteriële infecties.

Als een teek je bijt is het van belang het dier zo snel mogelijk te verwijderen, dit doe je natuurlijk met een tekentang.

5. Reuzenhoornaar

De reuzenhoornaar leeft in Korea, China, Japan, Nepal, India, de bergachtige gebieden van Sri Lanka en Rusland.
In december 2019 werd het ontdekt in de Verenigde Staten in de staat Washington. Imkers in de Verenigde Staten vrezen dat ze een serieus probleem kunnen worden voor de bijenteelt: binnen een paar uur kunnen ze een hele bijenfamilie doden.

De lengte van deze reuzen kan meer dan 5 centimeter bedragen, ze hebben zeer krachtige kaken en een indrukwekkende lengte (6 mm) steek, waarmee ze gemakkelijk de menselijke huid kunnen doorboren. Zo’n agressief roofdier valt zonder specifieke reden aan en het is erg moeilijk om het zonder hulp af te weren. Bij het aanvallen gebruikt de reuzenhoornaar herhaaldelijk zijn steek en injecteert hij bij elke steek een nieuw portie gif.

Het gif is erg pijnlijk en vernietigt ook spierweefsel. De Japanse entomoloog Masato Ono, die door dit insect werd gestoken, beschreef het als “alsof er een gloeiend hete spijker in mijn been werd gedreven”.

Gelukkig hebben wij geen reuzenhoornaar maar natuurlijk wel de wesp. Deze pakken we aan met: De wespenval.

4. Lonomia Caterpillar

De rups van de kleine Lonomia-mot leeft in de vochtige bossen van Zuid-Amerika en de lokale bevolking heeft het de “luie clown” genoemd. Deze harige rups vermomt zich perfect tussen het groen, waardoor je er per ongeluk last van kunt hebben. De rups heeft een zeer aantrekkelijk uiterlijk – helder, mooi, aan alle kanten bedekt met lange haren.

Ze bevatten echter ook het sterkste gif van alle rupsen, wat zo sterk is dat de bloedstolling van de getroffen persoon zeer snel wordt verstoord, de nieren falen en er kan een bloeding in de hersenen en andere organen optreden.

Rode bloedcellen beginnen af ​​te breken, er treedt bloeding van meerdere organen op. Uiterlijk komt dit tot uiting in het verschijnen van grote blauwe plekken op de huid. Als een persoon erin slaagt om meerdere van deze rupsen tegelijk te “aaien”, dan zal hij vrijwel zeker sterven – er zal snel een enorme hersenbloeding beginnen, wat zal leiden tot een beroerte en de dood van het slachtoffer. Helaas verschijnen lonomia-rupsen vaak in boomgaarden, waar ze per ongeluk Braziliaanse boeren tegenkomen. Tijd voor spray.

3. Vuurmier

Een van ‘s werelds gevaarlijkste mierensoorten met een sterke angel en een sterk gif dat dodelijk kan worden voor mensen met allergieën.

Wereldwijd zijn ongeveer 285 soorten rode (vuur) mier bekend. Ondanks hun kleine formaat zijn ze erg agressief, vooral bij het beschermen van een mierenhoop. Ze vallen in groepen aan (van enkele tientallen tot honderden tegelijk) en bijten herhaaldelijk.

DierDier

De pijn is erg prikkelend, vandaar dat hun naam verscheen. De vuurmier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar tegenwoordig zijn ze in veel verschillende delen van de wereld te vinden. Poederen die hap.

2. De tseetseevlieg

“Silent killer” is de naam van de tseetseevlieg in Afrika. Het aantal sterfgevallen als gevolg van de parasiet die erdoor wordt overgedragen overschrijdt jaarlijks tienduizend mensen. Het leeft alleen in tropische en subtropische gebieden van Afrika. Trypanosomen – de veroorzakers van slaapziekte leven constant in het bloed van antilopen en worden overgedragen op een persoon met de beet van een bloedzuigende vlieg. De ziekte doodt eerst het menselijke immuunsysteem en vernietigt vervolgens het centrale zenuwstelsel.

De oplossing? DEET.

1. Anopheles (mug)

Ze zijn wijd verspreid over alle continenten behalve Antarctica. Ze zijn afwezig in woestijngebieden en in het verre oosten en noorden, tijd om de koffers te pakken.

De kleine tweevleugelige mug is een echte seriemoordenaar: jaarlijks sterven er meer dan drie miljoen mensen door zijn beten. Het geheim van extreme wreedheid is de malaria-plasmodia die een mug met een beet op een persoon overdraagt. Malariaparasieten komen het insect binnen met het bloed van een besmet slachtoffer.

Gedurende ongeveer een week planten plasmodia zich actief voort in het lichaam van een tussengastheer, waardoor een onschadelijke mug een maand lang het meest meedogenloze moordwapen ter wereld wordt. Alleen vrouwtjes zijn bloeddorstig, die geïnfecteerde mensen bijten, zelf besmet raken en de infectie overdragen op de volgende slachtoffers. Muggen pak je ook aan met DEET.

Bekijk ook:

Wist jij dit al? De Lama

Lama’s zijn geweldige dieren, echter in ons land kom je ze vrijwel nooit tegen. De Lama leeft namelijk vooral in Zuid-Amerika. Misschien dat je ze wel eens gezien hebt op een kinderboerderij, of tijdens je vakantie. In je achtertuin kom je ze waarschijnlijk niet tegen. De Lama’s zien er schattig uit, zijn erg lief en vandaar dat we een “Wist jij dit al?” aan de Lama besteden.

De Lama is een Kameel

Lama’s zijn leden van de kameelachtigenfamilie, wat betekent dat ze vrij nauw verwant zijn aan vicuña’s en kamelen. Kameelachtigen verschenen ongeveer 40 miljoen jaar geleden voor het eerst op de Central Plains van Noord-Amerika.

Ongeveer 3 miljoen jaar geleden migreerden de voorouders van lama’s naar Zuid-Amerika.
Tijdens de laatste ijstijd (10.000-12.000 jaar geleden) stierven kameelachtigen in Noord-Amerika uit. Nu zijn er ongeveer 160.000 lama’s en 100.000 alpaca’s in de Verenigde Staten en Canada.

De Lama is een lastdier

Lama’s werden voor het eerst gedomesticeerd en gebruikt als lastdieren 4.000 tot 5.000 jaar geleden in de Peruaanse hooglanden.

Lama’s wegen tussen de 130 en 200 kg. en kunnen 25 tot 30 procent van hun lichaamsgewicht dragen, dus een mannelijke lama van 200 kg. kan zonder problemen ongeveer 50 kg. dragen op een trektocht van 20 km.

Lama’s kennen hun eigen grenzen. Als je probeert een lama te zwaar te belasten, zal de lama waarschijnlijk gaan liggen of gewoon weigeren te bewegen.

Lama, Lama heb je witte wol?

In het Andesgebergte van Peru wordt al 6000 jaar lamafleece geschoren en gebruikt in textiel. Lamawol is licht, warm, waterafstotend en vrij van lanoline.

Door de wol zijn Lama’s winterhard en zeer geschikt voor veeleisende omgevingen. Ze zijn vrij zelfverzekerd en navigeren gemakkelijk op rotsachtig terrein op grote hoogte.

Garen gemaakt van lama-vezels is zacht en lichtgewicht, maar toch opmerkelijk warm. De zachte ondervacht wordt gebruikt voor kleding en handwerk, terwijl de grove bovenvacht vaak wordt gebruikt voor vloerkleden en touwen.DierDier

Lama’s zijn slim en gemakkelijk te trainen

Lama’s worden sinds de jaren ’80 in Noord-Amerika gebruikt als bewakingsdieren voor vee zoals schapen of zelfs alpaca’s. Ze hebben bijna geen training nodig om een ​​effectieve bewaker te zijn.
Lama’s bijten niet. Ze spugen als ze geagiteerd zijn, maar dat is meestal op elkaar. Lama’s schoppen en nek worstelen elkaar ook als ze geagiteerd zijn.

Lama’s zijn vegetariërs en hebben een zeer efficiënte spijsvertering.
De maag van een lama heeft drie compartimenten. Ze worden de pens, omasum en lebmaag genoemd. De maag van een koe heeft vier compartimenten. Net als koeien moeten lama’s hun voedsel uitspugen en opnieuw kauwen om het volledig te verteren.

Lama-poep heeft bijna geen geur. Lama-boeren noemen lama-mest ‘lama-bonen’. Het is een geweldige, milieuvriendelijke meststof. Historisch gezien verbrandden de Inca’s in Peru gedroogde lama-kak als brandstof.

Een Lama leeft 20 jaar

Lama’s worden ongeveer 20 jaar oud. Hoewel sommigen maar 15 jaar oud worden en anderen 30 jaar oud worden.
Een babylama wordt een “cria” genoemd, wat Spaans is voor baby. Het wordt uitgesproken als KREE-uh. Baby-alpaca’s, vicuña’s en guanaco’s worden ook wel crias genoemd. Mama-lama’s hebben meestal maar één baby per keer en lama-tweelingen zijn ongelooflijk zeldzaam. Een zwangerschap duurt ongeveer 350 dagen, bijna een heel jaar. Crias wegen bij de geboorte 9 tot 116 kg.

Lama’s hebben een effen kleur

Lama’s zijn er in een reeks effen en gevlekte kleuren, waaronder zwart, grijs, beige, bruin, rood en wit.
Lama’s zijn sociale dieren en leven het liefst samen met andere lama’s of kuddedieren. De sociale structuur van lama’s verandert regelmatig en een mannelijke lama kan hoger op de sociale ladder komen door kleine gevechten met de leider van de groep te plukken en te winnen.

De geestelijk leider van Tibet is de Dalai Lama

De geestelijk leider van Tibet is de Dalai Lama, hij heeft dus Lama in zijn titel. Natuurlijk heeft dit niet veel met het dier de Lama te maken, maar het is wel erg grappig.

Lama’s hebben twee wilde “neven” die nooit zijn gedomesticeerd: de vicuña en de guanaco. De Guanaco is nauw verwant aan de lama. Vicuña’s worden beschouwd als de voorouders van alpaca’s.DierDier

Meer dan 7 miljoen Lama’s in Zuid-Amerika

De huidige populatie lama’s en alpaca’s in Zuid-Amerika wordt geschat op meer dan 7 miljoen. Het zijn er zo veel dat er zelfs verkeersborden zijn welke je waarschuwen voor overstekende Lama’s.

Bekijk ook: