Tag Archives: Covid-19

Delta-variant doodt vooral gevaccineerde

Delta-variant dood vooral gevaccineerde

Delta-variant doodt vooral gevaccineerde – De laatste cijfers van het Engelse gezondheidsinstituut PHE laten een schokkend beeld zien. Vooral mensen die gevaccineerd zijn blijken te sterven aan de Delta-variant. De kans op sterfte ligt bij de gevaccineerde groep vele malen hoger dan bij de ongevaccineerde. De Britse overheid geeft momenteel toe dat gevaccineerden vaker sterven aan de Delta-variant dan mensen die geen coronavaccinatie hebben genomen.

Delta-variant doodt vooral gevaccineerde personen

Binnen 28 dagen na besmetting stierven 117 mensen, waarvan 44 ongevaccineerd waren. Vijftig mensen die stierven met de Delta-variant waren 100% gevaccineerd (twee prikken). In totaal overleden 70 van de 27.192 gevaccineerden. Dit komt neer op een sterftepercentage van 0,26 procent. Van de 53.822 ongevaccineerde mensen stierven er 44, resulterend in een sterftepercentage van 0,08 procent.

Volgens Domus Medica de grootste vereniging van huisartsen in Vlaanderen varieert het mortaliteitspercentage bij bevestigde COVID-19 patiënten tussen 0,15 procent en 12,2 procent (in het epicentrum, Wuhan). Zetten we deze cijfers naast die van de Delta-variant zien we dat 0,26 procent vrij hoog is ten opzichte van de 0,15 tot 12,2 procent zeker gezien het laatste cijfer uit het epicentrum te Wuhan komen ten tijden van de eerste uitbraak. De 0,08 lijkt te laten zien dat de Delta-variant minder dodelijk is als gewoon corona (0,15) tenzij je gevaccineerd bent dan stijgt het immers naar 0,26 bijna twee maal zo gevaarlijk.

Helft besmettingen Israël tijdens Delta-variant golf volledig gevaccineerd met Pfizer

Volgens de Wall Street Journal was zeker 50 procent van de personen besmet met de nieuwe Delta-variant in Israël volledig gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. De overige 50 procent betrof mensen die niet volledig (slechts een prik) of niet gevaccineerd waren. De Delta-variant blijkt dus gevaarlijker voor de gevaccineerde onder ons.

De Daily Mail schrijft dat in Engeland de meerderheid van de mensen die sterft met de overheersende Delta-variant gevaccineerd is. De roep om te vaccineren lijkt echter alleen maar te groeien. Dit terwijl de meeste mensen die nu in het ziekenhuis terecht komen met het coronavirus de Delta-variant hebben waar de vaccinaties weinig tegen helpen.

Variaties te over, vaccines straks waardeloos?

Let ook vooral even op de naam Delta… Aan het begin van de “corona-crisis” (eind december 2019) hadden we slechts een variant. Nu ongeveer anderhalf jaar later hebben we minimaal 10 varianten en acht sub.types de:

Alpha-variant

 • Alpha-variant B.1.1.7.

Beta-variant

 • Beta-variant B.1.351

Gamma-variant

 • Gamma-variant P.1

Delta-varianten

 • Delta-variant B.1.617.2
 • Delta-variant AY.1
 • Delta-variant AY.2

Zeta-variant

 • Zeta-variant P.2

Eta-varianten

 • Eta-variant B.1.525
 • Eta-variant B.1.1.318

Theta-variant

 • Theta-variant P.3

Kappa-varianten

 • Kappa-variant B.1.617.1
 • Kappa-variant B.1.617.3
 • Kappa-variant AV.1
 • Kappa-variant C.36.3

Lambda^-varianten

 • Lambda^-variant C.37
 • Lambda^-variant B.1.1.7 met E484K

Epsilon-varianten

 • Epsilon-variant B.1.427
 • Epsilon-variant B.1.429

Zoals we in een ander artikel al aangaven, er gaan nu geluiden op om in plaats van twee zeker drie injecties te geven. Daarnaast zou er ook een jaarlijkse booster-prik moeten komen. Men gaat er vanuit dat de huidige generatie (velen zullen volgen) coronavaccines ongeveer voor vier tot zes maanden bescherming bieden. Zetten we dit weg tegen de 18 variaties van het virus in nog geen twee jaar tijd en het feit dat we nu al zien dat variaties gevaccineerde besmetten, zullen we voorlopig nog niet van Corona af zijn.

Bekijk ook:

 

Meer dan 10.000 vaccinatiedoden in Europa

vaccinatiedoden in Europa

Meer dan 10.000 vaccinatiedoden in Europa – De officiële statestieken in Europa liegen er niet om, het aantal doden loopt op en intussen zijn er ruim 300.000 mensen met  gezondheidsschade na het krijgen van de “super veilige” covid-19 vaccinaties. Het lijkt er steeds meer op dat er achterliggende redenen zijn om maar zo snel mogelijk iedereen een vaccinatie te geven. Discriminerende regels zijn in de maak/ingesteld om mensen te dwingen een vaccin te nemen. Kan je straks nog op je werk verschijnen zonder vaccinatie? We vragen het ons af. Read more

Spike-proteïne Covid-vaccines zeer gevaarlijk

Spike-proteïne Covid-vaccines

Spike-proteïne Covid-vaccines zeer gevaarlijk – Het Spike-proteïne dat door de Covid-vaccines wordt aangemaakt blijkt volgens steeds meer wetenschappers zeer gevaarlijk. Ernstige complicaties zoals bloedproppen, longschade en auto-immuunreacties worden in steeds meer gevallen toegewezen aan de Spike-proteïnes. Naast zeer ernstige (blijvende) schade aan de gezondheid kan het proteïne in sommige gevallen dermate ernstige complicaties geven dat men komt te overlijden. 

Dr. Makowski’s schreef een artikel in het vakblad Viruses. Daarin hij zich afvroeg of de vaccinaties welke bescherming zouden moeten bieden tegen het Spike-proteïne van het coronavirus in plaats daarvan juist ernstige schade toebrengen aan de gezondheid. Tijdens onderzoeken bleek dat enkel het Spike-proteïne van de vaccines aan te wijzen waren als dader van de bloedproppen waar steeds meer mensen last van hebben na een vaccinatie met een van de covid-vaccines. Deze bloedproppen kunnen indien ze de hersenen of het hart bereiken zeer ernstige complicaties geven en in de ergste gevallen de dood tot gevolg hebben.

Wat zou het Spike-proteïne moeten doen?

De covid-vaccinaties zorgen ervoor dat je door veranderingen in het mRNA die ze teweeg brengen een Spike-proteïne aanmaakt. Dit proteïne lijkt sterk op het spike-proteïne van het coronavirus. Het idee is dat door veranderingen in je RNA je lichaam Spike-proteïne gaat aanmaken waar je immuunsysteem tegen gaat vechten. Omdat deze Spike-proteïne erg lijken op die van het coronavirus is de gedachte dat als je vervolgens na je vaccinatie besmet raakt, je al antistoffen hebt. Je maakt na een vaccinatie dus zelf cellen aan waar je immuunsysteem anti-stoffen tegen gaat maken in de hoop dat dit helpt tegen het coronavirus.

Het probleem is dat het lichaam hierdoor zelf proteïne aanmaakt waar het tegen gaat vechten. Dr. J. Patrick Whelan geeft aan dat het “virale spike proteïne dat het doel is van de belangrijke Covid vaccins tevens een van de belangrijkste stoffen is die schade aan verder gelegen organen veroorzaakt, mogelijk inclusief het hart, de longen en de nieren.” Dr. Whelan legde uit dat niet het virus, maar het spike proteïne ervoor verantwoordelijk is dat sommige mensen zo moeizaam herstellen van Covid-19. Het Spike-proteïne hecht zich namelijk aan ACE-2 receptoren van onder andere het hart en de hersenen.

Gevaccineerde mogelijk besmettelijk (mRNA kan worden ingeademd)

Spike-proteïne Covid-vaccines

Problematische bijzaak is dat gevaccineerde mogelijk besmettelijk zijn voor ongevaccineerde personen. mRNA, het Spike-proteïne kan namelijk worden ingeademd en omdat het vaak in de longen van gevaccineerde personen blijkt te zitten verspreiden ze mogelijk de Spike-proteïne naar ongevaccineerde.

Veel van de complicaties en nieuwe ziektegevallen zijn dus mogelijk mede veroorzaakt door de vaccines. In India is de situatie momenteel explosief, aan de hand van de vaccinatiegegevens is echter duidelijk te zien dat sinds men er massaal is gaan vaccineren het aantal ziekenhuisopnames explosief is gestegen.

Stalk Institute wijst op link vaccines en complicaties

Het prestigieuze Salk Institute geeft inmiddels aan dat er een link is tussen de ernstige complicaties en de vaccines. De wetenscahppers stellen dat de Covid vaccins levensgevaarlijke bloedklonters en schade aan zowel bloedvaten als het immuunsysteem veroorzaken. Opvallend is dat de wetenschappers aangeven dat de Spike-proteïnes van het virus zich anders gedragen dan de Spike-proteïnes welke het lichaam aanmaakt na vaccinatie. De vaccinfabrikanten geven echter aan dat het Spike-proteïne wat wordt aangemaakt na vaccinatie hetzelfde is als dat van het virus. Zou het erg verschillen zouden de vaccines namelijk niet werken en totaal nuttenloos zijn.

De conclusie kan dan ook enkel zijn dat de Spike-proteïnes erg gelijk aan elkaar zijn en dat enorme aantal dodelijke slachtoffers en mensen met ernstige bijwerkingen en langdurige, vaak permanente gezondheidsschade zowel door het virus zelf, als door de vaccines kunnen komen.

Het Stalk Institute verwijst naar een wetenschappelijke studie in Circulation Research getiteld “Het SARS-Cov-2 spike proteïne beschadigt de endothele functie door het onderdrukken van ACE-2.” Edothele cellen zitten aan de binnenkant van het hart en de bloedvaten. Het spike proteïne “bevordert longschade” omdat de ACE-2 receptoren worden verminderd. Het Stalk Institute geeft dus (indirect) aan dat de vaccines zeer gevaarlijk zijn.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health zichzelf vermenigvuldigende vaccins reeds realiteit

Na vaccinatie maakt het lichaam dus proteïnes aan waar het tegen gaat vechten, deze proteïnes beschadigen het hart, de longen, hersenen en mogelijk andere organen. De proteïnes kunnen door uitademing worden verspreid in de lucht en andere besmetten. De Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health riep dit jaar op om dit soort zichzelf vermenigvuldigende vaccins in te zetten om de hele wereldbevolking automatisch te ‘vaccineren’. Het lijkt erop dat dit inmiddels realiteit is geworden.

Bekijk ook:

Covid Restricties volgens velen veel te streng

Covid Restricties

Covid Restricties te streng – Uit een enquête is gebleken dat 53% van de burgers die in democratieën leven het gevoel heeft dat hun vrijheden worden geschonden door de reactie van hun regering op Covid-19, en de ontevredenheid is sinds vorig jaar toegenomen. De reeds gepubliceerde studie, uitgevoerd door de Alliance of Democracies Foundation en het merkvolgbedrijf Latana, beweerde dat in democratische landen de burgers minder tevreden zijn geworden met de reactie van hun regering op de pandemie in de loop van het afgelopen jaar.

Uit het onderzoek onder meer dan 53.000 personen in 53 democratieën blijkt dat, hoewel 70% van de mensen tevreden was met de reactie van hun regering in het voorjaar van 2020, de tevredenheid in het voorjaar van 2021 was gedaald tot 51%.

Covid Restricties te streng

De bezorgdheid dat regeringen te veel doen om persoonlijke vrijheden te beperken, is ook toegenomen: 53% zei dat hun vrijheden in het voorjaar van 2021 te beperkt waren, tegenover 45% in het voorjaar van 2020.

“We moeten nu uit de Covid-19-pandemie komen door meer democratie en vrijheid te bieden aan mensen die willen dat hun land democratischer wordt”, zegt Anders Fogh Rasmussen, voorzitter van de Alliance of Democracies Foundation.

Het onderzoek, dat ook naar andere kwesties kijkt die relevant zijn voor veel democratische landen, suggereert dat mensen denken dat economische ongelijkheid de grootste bedreiging voor de democratie is. Buitenlandse inmenging werd als een mindere bedreiging gezien, waarbij bijna de helft bezorgd was over de impact van Amerikaanse inmenging op hun democratie.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Corona of toch Influenza? CDC mogelijk aangeklaagd

Corona of toch Influenza?

Corona of toch Influenza? CDC mogelijk aangeklaagd – Wetenschappers van zeven universiteitslaboratoria zijn van plan het CDC aan te klagen omdat ze geen Coronavirus kunnen vinden in zogenaamd “besmette monsters”. Dr. Derick Knauss onderzocht 1.500 monsters, de conclusie: we hebben te maken met influenza A en B. De klinische laboratorumwetenschapper kwam tot de conclusie na peer-reviews van Standord, Cornell en enkele andere laboratoria in Californië.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 1.500 “veronderstelde” positieve Covid 19-monsters uit Zuid-Californië. De tests zijn uitgevoerd via Kochs postulaten en observatie onder een SEm (scanning elektronenmicroscoop). In geen van de 1.500 monsters konden de onderzoekers het Coronavirus aantonen. De monsters bleken vooral het influenza A virus te hebben en in sommige gevallen influenza B. Covid of het Coronavirus was afwezig. De monsters zijn vervolgens in de laboratoria van Stanford en Cornell als mede enkele andere in Californië aanwezige universiteitslaboratoria onderzocht. Ook deze kwamen allemaal tot de conclusie dat er geen Covid aanwezig was. Enkel influenza A of B kon worden aangetoond.

De onderzoekers van alle laboratoria vroegen vervolgens om monsters van Covid aan het CDC. Ze kregen echter allen te horen dat het CDC niet beschikt over monsters van het Coronavirus. De wetenschappers trokken vervolgend de onthutsende conclusie dat als ze nergens in de monsters Covid konden aantonen en het CDC geen enkel monster van het virus had, het misschien wel helemaal niet bestaat.

“De griep heette Covid en de meeste van de 225.000 doden waren overleen door comorbiditeiten zoals hartaandoeningen, kanker, diabetes, emfyseem enz. Ze kregen toen de griep die hun immuunsysteem verder verzwakte en ze stierven.” – Dr. D. Knauss

Zeven universiteiten slaan handen ineen en klagen CDC aan voor Covid-19 fraude

Omdat er geen enkel monster van het Covid-19 virus beschikbaar blijkt voor onderzoek klagen de onderzoekers van zeven universiteiten momenteel het CDC aan voor Covid-19 fraude. Het CDC heeft namelijk tot op de dag van vandaag geen enkel levensvatbaar, geïsoleerd en gezuiverd monster van Covid-19 kunnen sturen. Omdat er kennelijk geen enkel levensvatbaar monster beschikbaar is lijkt het er op in combinatie met onderzochte Covid-19 monsters waar enkel influenza gevonden kon worden dat het Coronavirus fictief is.

Slechts vier onderzoeksdocumenten blijken de genomische extracten van het Covid-19 virus te beschrijven. Succesvol in het isoleren en zuiveren waren ze echter niet. De onderzoeken wijzen als bewijs voor het bestaan van Covid-19 naar RNA stukjes welke gevonden zouden zijn. Het betreft echter stukjes van slechts 37 tot 40 basenparen lang. Dit kan men echter geen virus noemen, een virus heeft doorgaans 30.000 tot 40.000 basisparen.

Corona of toch Influenza? Wereldwijd Covid, echter het virus zelf is nergens gevonden

Wereldwijd zou er Covid zijn, toch lukt het tot op de dag van vandaag geen enkel laboratorium ter wereld het virus te isoleren en te zuiveren. De enige reden dat dit mogelijk is (een totaal gebrek aan bewijs voor het virus) is als er helemaal geen Covid-19/coronavirus is. Volgens de onderzoekers hebben we dan ook niet te maken met een nieuw virus maar met een griepsoort, zoals we elk jaar te maken krijgen met griep.

Hoewel SARS-CoV-2, namelijk het virus dat COVID-19 zou veroorzaken (gecategoriseerd als een ziekte), in januari 2020 werd “geïsoleerd” in een laboratoriumtest, identificeert / detecteert de RT-PCR-test het virus. Wat het detecteert, zijn fragmenten van viri. Volgens de bekende Zwitserse immunoloog dr. B. Stadler. Dus als we een PCR-coronatest doen op een immuunpersoon, wordt er geen virus gedetecteerd, maar een klein verbrijzeld deel van het virale genoom. De test is positief zolang er nog kleine, verbrijzelde delen van het virus over zijn. Zelfs als de besmettelijke virussen allang dood zijn, kan een coronatest positief terugkomen, omdat de PCR-methode zelfs een heel klein deel van het virale genetische materiaal voldoende vermenigvuldigt [om opgespoord te worden].

De vraag is positief voor wat ?? De PCR-test detecteert de identiteit van het virus niet, volgens Dr.Pascal Sacré, deze tests detecteren virale deeltjes, genetische sequenties, niet het hele virus.

In een poging om de virale lading te kwantificeren, worden deze sequenties vervolgens verschillende keren geamplificeerd door middel van talrijke complexe stappen die onderhevig zijn aan fouten, steriliteitsfouten en besmetting.

Positieve RT-PCR is niet synoniem met de ziekte van COVID-19. PCR-specialisten maken duidelijk dat een test altijd moet worden vergeleken met het klinische dossier van de patiënt die wordt getest, met de gezondheidstoestand van de patiënt om de waarde ervan te bevestigen.

De media maken iedereen bang met nieuwe positieve PCR-tests, zonder enige nuance of context, die deze informatie ten onrechte assimileren met een tweede golf COVID-19. Hoewel de RT-PCR-test nooit bedoeld was om het virus te identificeren, vormt hij toch vanaf het allereerste begin de hoeksteen van de officiële schattingen van Covid-19 “positieven”.

Onderzoek uit Duitsland in samenwerking met CDC komt tot de conclusie dat er: “geen virusisolaten of monsters van geïnfecteerde patiënten beschikbaar zijn.”

F. William Engdahl documenteert in een recent artikel hoe de RT-PCR-test in het begin door de WHO werd ingesteld, ondanks de duidelijke tekortkomingen bij het identificeren van de 2019-nCoV. Het schandaal vindt zijn oorsprong in Duitsland met betrekking tot “aprofessor in het hart van de corona-adviesgroep van Angela Merkel ”:

Op 23 januari 2020, in het wetenschappelijke tijdschrift Eurosurveillance, van het EU Center for Disease Prevention and Control, Dr. Christian Drosten, samen met verschillende collega’s van het Berlin Virology Institute in Charité Hospital, [samen] met het hoofd van een klein Berlijns biotechbedrijf, TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, publiceerde een onderzoek met de titel “Detectie van het nieuwe coronavirus 2019 (2019-nCoV) door realtime RT-PCR” (Eurosurveillance 23 januari 2020).

Terwijl het Eurosurveillance-artikel van Drosten. (Opgesteld in samenwerking met de WHO) bevestigde dat “verschillende virale genoomsequenties waren vrijgegeven”, waren er in het geval van 2019-nCoV echter “geen virusisolaten of monsters van geïnfecteerde patiënten beschikbaar …”:

“De genoomsequenties suggereren de aanwezigheid van een virus dat nauw verwant is aan de leden van een virale soort die het ernstige acute respiratoire syndroom (SARS) -gerelateerde CoV wordt genoemd, een soort gedefinieerd door de agent van de uitbraak van SARS in 2002/2003 bij mensen.

Corona of toch Influenza? Coronavirus enkel “bewezen” om verwantschap met 2003-SARS-Cov

We rapporteren over het opzetten en valideren van een diagnostische workflow voor 2019-nCoV-screening en specifieke bevestiging [met behulp van de RT-PCR-test], ontworpen in afwezigheid van beschikbare virusisolaten of originele patiëntspecimens. Ontwerp en validatie werden mogelijk gemaakt door de nauwe genetische verwantschap met de 2003 SARS-CoV, en geholpen door het gebruik van synthetische nucleïnezuurtechnologie. ” (Eurosurveillance, 23 januari 2020, cursivering toegevoegd).

Wat deze (foutieve) verklaring suggereert, is dat de identiteit van 2019-nCoV niet vereist was en dat “validatie” mogelijk zou zijn door “de nauwe genetische verwantschap met de 2003-SARS-CoV.” Corona of toch Influenza? de gedachte gaat steeds meer uit naar het laatste.

De aanbevelingen van de Drosten-studie (ondersteund en gefinancierd door de Gates Foundation) met betrekking tot het gebruik van de RT-PCR-test toegepast op 2019-nCoV werden vervolgens doorgestuurd naar de WHO. Ze werden vervolgens goedgekeurd door de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom. De identiteit van het virus was niet vereist.

Het artikel van Drosten over het gebruik van de RT-PCR-test Worldwide (onder begeleiding van de WHO) werd aangevochten in een onderzoek van 27 november 2020 door een groep van 23 internationale virologen, microbiologen. “Hun zorgvuldige analyse van het originele [Drosten] stuk is vernietigend. … Ze beschuldigen Drosten en zijn cohorten van “fatale” wetenschappelijke incompetentie en tekortkomingen bij het promoten van hun test “(Engdahl, december 2020).

 

De resultaten van de PCR-test toegepast op SARS-2 zijn overduidelijk gebrekkig. Ze ddviseerden het gebruik van een 45 amplificatiedrempelcyclus (Ct), die in januari 2020 werd goedgekeurd door de WHO. Ehter het aantal amplificatiecycli [moet] minder zijn dan 35; bij voorkeur 25-30 cycli. In het geval van virusdetectie, detecteren> 35 cycli alleen signalen die niet correleren met infectieus virus, zoals bepaald door isolatie in celkweek … (Critique of Drosten Study)

De RT-PCR “Intrekking” van de WHO (20 januari 2021)

De RT-PCR-test werd op 23 januari 2020 door de WHO goedgekeurd, in navolging van de aanbevelingen van de hierboven geciteerde Drosten-studie. Een jaar later, op 20 januari 2021, gaf de WHO toe dat de PCR-test vertekende resultaten zal opleveren als ze worden uitgevoerd boven een bepaalde cyclusdrempel die voor amplificatie wordt gebruikt. Hieronder staat de tekst van de “intrekking” van de WHO:

WHO-richtlijnen Diagnostische tests voor SARS-CoV-2 stellen dat een zorgvuldige interpretatie van zwakke positieve resultaten nodig is. De cyclusdrempel (Ct) die nodig is om het virus te detecteren, is omgekeerd evenredig met de virale lading van de patiënt. Als de testresultaten niet overeenkomen met de klinische presentatie, moet een nieuw monster worden genomen en opnieuw worden getest met dezelfde of een andere NAT-technologie.

Wat deze toelating van de WHO bevestigt, is dat de meeste schattingen van covid-positief onder de zogenaamde “Second Wave” (met versterkingscycli van meer dan 35) ongeldig zijn, wat betekent dat de lockdown / economische maatregelen die hebben geresulteerd in sociale paniek, massale armoede en werkloosheid (zogenaamd om de verspreiding van het virus te beperken) hebben geen enkele rechtvaardiging.

Bovendien roept de WHO op tot hertesten: “er moet een nieuw exemplaar worden genomen en opnieuw worden getest …”. Die aanbeveling is pro forma. Het zal niet gebeuren. (Het is er om de legitimiteit van de WHO te ondersteunen). Miljoenen mensen wereldwijd zijn al getest:

“Als iemand door PCR als positief wordt getest wanneer een drempelwaarde van 35 cycli of hoger wordt gebruikt (zoals het geval is in de meeste laboratoria in Europa en de VS), is de kans dat die persoon daadwerkelijk is geïnfecteerd minder dan 3%, de kans dat genoemde resultaat een vals-positief is, is 97% (Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon, Clare Craig, Kevin McKernan, Critique of Drosten Study)

De tests worden op grote schaal gebruikt om de cijfers op te krikken om een ​​gedeeltelijke lockdown met verwoestende sociale en economische gevolgen te rechtvaardigen, waaronder het faillissement van toerisme, vliegreizen en de stedelijke diensteneconomie.

Zowel de WHO als de wetenschappelijke beoordelingen bevestigen ondubbelzinnig dat de tests die door regeringen zijn aangenomen om de destabilisatie van hun nationale economie te rechtvaardigen totaal ongeldig zijn. Bovendien gaan die PCR-tests niet routinematig gepaard met een medische diagnose van de patiënten die worden getest. Volgens Dr. Derick Knauss en zijn collega onderzoekers is er dus maar een antwoord mogelijk op de vraag: Corona of toch Influenza? en dat is een volmondig Influenza.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Rutte wil economie slopen voor corona

Economie slopen

Economie slopen lijkt kabinet de best optie: Morgenochtend komt het kabinet opnieuw bij elkaar voor crisisoverleg. Premier Rutte zal morgen of dinsdag strengere maatregelen aankondigen. De sluiting van niet-essentiële winkels, musea en bioscopen ligt op tafel. Morgenochtend komen de meest betrokken ministers bij elkaar, later op de dag een voltallige ministerraad. Op dat moment zullen knopen doorgehakt worden over nieuwe maatregelen. Of er ook een persconferentie volgt is nog onduidelijk.

 

Economie slopen lijkt kabinet de best optie

Volgens een Haagse bron is het “logisch dat naar de detailhandel wordt gekeken.” Tot nu toe werden niet-essentiële winkels ontzien bij de coronamaatregelen. De niet-essentiële winkels (zo een beetje alles behalve de supermarkten en apotheken) werden ook bij de eerste golf niet verplicht de deuren te sluiten. Het kabinet wil ze nu wel dicht hebben. Alleen essentiële winkels – zoals supermarkten – zouden open mogen blijven.

In totaal werken er ongeveer 800.000 mensen in de detailhandel, de meesten zullen thuis komen te zitten. De brancheorganisatie van winkeliers – INretail – roept het kabinet op de winkels open te houden. Als er een totale sluiting komt legt het kabinet de economie bijna helemaal plat. De schade zal enorm zijn en of een volledige lockdown het aantal besmettingen zal doen dalen is nog maar zeer de vraag. Het kabinet van Rutte lijkt het echter een prima idee te vinden om de economie volledig kapot te laten gaan.

Zorgen bij RIVM

Het RIVM maakt zich zorgen, overvolle winkelstraten en een piek zorgt voor meer ziekenhuis- en ic-opnames stellen ze. Bij protesten op de Dam waren deze zorgen ver te zoeken, volgens de GGD was er toen niets aan de hand. Mondkapjes plicht, 1,5m het is allemaal zonder het gewenste resultaat. Alles dicht en vooral iedereen zo veel mogelijk zonder visite opsluiten in huis lijkt de beste optie om meer besmettingen te voorkomen.

De kans is groot dat het kabinet zal besluiten om zogenoemde ‘doorstroomlocaties’ te sluiten. Dat zijn plekken als bioscopen, pretparken, dierentuinen, musea en zwembaden. Die locaties moesten in november ook al twee weken dicht. Afgelopen week zei premier Rutte dat die maatregel “enig effect” heeft gehad, onderbouwing met cijfers bleef echter uit.

Vandaag kwamen ook de scholen ter sprake. De kerstvakantie moet misschien langer duren met thuisonderwijs. Voor de kerst blijven de regels misschien zoals nu: maximaal drie mensen te gast. Als klap op de intussen verboden vuurpijl richt het kabinet ook haar pijlen op oud en nieuw. Een avondklok om het vuurwerkverbod beter te kunnen handhaven zou volgens het kabinet een optie zijn. De laatste keer dat Nederland een avondklok kende was ten tijden van de Tweede Wereldoorlog, de extreem vrijheidsbeperkende maatregel komt nu na 75 jaar vrijheid misschien weer terug.

Duitsland

Het kabinet kijkt gespannen naar Duitsland: daar geldt vanaf woensdag een harde lockdown, waarbij alle niet-essentiële winkels, kappers en massagesalons de deuren moeten sluiten. Ook de scholen in Duitsland gaan volledig dicht en over op digitaal onderwijs. Als de Nederlandse winkels open zouden blijven, is de vrees dat veel Duitsers naar Nederland komen om te shoppen.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Kans op onvruchtbaarheid door Pfizer vaccin

Pfizer

Nederland verwacht eind december of begin volgend jaar het Pfizer/BioNTech vaccin te krijgen. Volgens het NRC krijgen we vanwege ons bevolkingsaandeel binnen de EU ‘pro rata’ 3,89 procent van de 200 miljoen vaccins. Dat zou dus betekenen dat Nederland tussen de 7,7 en 11,7 miljoen Pfizer-vaccins geleverd zal krijgen. Het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin officieel het: COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 is echter potentieel gevaarlijk voor de vruchtbaarheid.

Read more

De coronawet en onzin van het mondkapje

De coronawet

De coronawet is ingegaan, officieel heet de wet: Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Of de wet ook zo tijdelijk is moet echter nog blijken, na drie maanden (de duur van de geldigheid) is de wet immers gemakkelijk te verlengen. De wet verplicht iedereen tot het dragen van een mondkapje, er zijn enkele uitzonderingen zoals:

 • mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten
 • tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities en optredens
 • bij het ondersteunen van doven en slechthorenden of het geven van interviews op radio en tv
 • tijdens Gym
 • tijdens zang
 • tijdens toneel
 • tijdens dans
 • bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht

Omschreven is wat een mondkapje moet zijn, namelijk:

“Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.”

Niet medische mondkapjes beschermen vrijwel niet tegen virus

De mondkapjesplicht geld voor vrijwel iedereen, en volgens de nieuwe coronawet is een mondkapje een kapje ontworpen om verspreiding van virussen tegen te gaan. Er zijn maskers welke ontworpen zijn om virusverspreiding tegen te gaan, de medische mondkapjes waarvan de regering iedereen oproept deze niet te gebruiken omdat ze te hard nodig zijn in de zorg.

Burgers blijven daarom vooral gebruik maken van niet medische mondkapjes. Denk aan de stoffen mondkapjes waarvan onderzoekers over de hele wereld stellen dat deze vrijwel geen enkele bescherming bieden tegen covid of andere virussen.

De maskers zijn ontworpen om het gezicht te beschermen tegen de kou en wind, niet medische en niet ontworpen om ook maar enige bescherming te bieden tegen virussen. Volgens de nieuwe coronawet zijn dit geen mondmaskers zoals bedoeld in de wet en dus is er de potentie dat je een boete krijgt voor het dragen van een fout masker. De kans dat je de boete krijgt is echter klein omdat de regering en de handhaving door aanname laat zien totaal geen verstand van maskers of virussen te hebben.

Geen bescherming, slechts gehoorzaamheidstest overheid

De mondkapjes die we allemaal dragen bieden vrijwel geen bescherming. Uit de wet kun je opmaken dat het eigenlijk geen mondkapjes zoals bedoeld in de wet zijn… En toch “moeten” we ze allemaal dragen. De verplichting voor het dragen van niet medische mondkapjes bestaat niet, maar de handhaving zal ervanuit gaan dat je niet medische mondkapje het kapje is welke de wet je voorschrijft te dragen. Draag je een medisch mondkapje (zoals de coronawet voorschrijft) dan zal het gering helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan, echter omdat je een van de weinige mensen zult zijn die zo een kapje draagt is het effect minimaal.

Waarom dan toch een “mondkapjesplicht”? De reden kan er eigenlijk maar een zijn, een gehoorzaamheidstest van de overheid. De overheid ontmeemt onder de noemer, bescherming van de volksgezondheid zeer ernstige vrijheidsbeperkende maatregelen. En kijkt vervolgens hoe gehoorzaam de burger is. Gaan de besmettingsaantallen niet omlaag, dan zal de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 een verlenging zien van steeds weer drie maanden. De kans dat er minder besmettingen zullen komen door het dragen van niet medische mondkapjes is vrijwel uit te sluiten. Kijk maar eens naar de cijfers van andere landen met een (volledige of gedeeltelijke) mondkapjesplicht.

We zullen er een paar noemen:

 • VS, mondkapjes op sommige plaatsen verplicht.
 • Rusland, mondkapjes op sommige plaatsen verplicht.
 • Duitsland, mondkapjes op sommige plaatsen verplicht.
 • VK, mondkapjes op sommige plaatsen verplicht.

Heeft het effect?

 • VS – Nummer 1 ter wereld nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken
 • Rusland – Nummer 5 ter wereld nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken
 • Duitsland – Nummer 7 ter wereld nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken
 • VK – Nummer 8 ter wereld nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken

Als afsluiter nog even China, waar het allemaal begon, geen verplichting mondkapje Nummer 108 nieuw besmettingen in de afgelopen twee weken.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Corona zal nooit vertrekken ook niet met mogelijk vaccin

Het coronavirus zal waarschijnlijk altijd bij ons blijven geven steeds meer wetenschappers aan. De hoop op een succesvol vaccin is klein, dit gezien er in de afgelopen decenia nog nooit een vaccin tegen een coronavirus gewerkt heeft. De coronavirusen zijn altijd bij ons geweest en zullen dat waarschijnlijk blijven. Covid-19 zal geen uitzondering op de regel zijn.

Bill Gates geeft intussen aan dat er minimaal twee vaccins nodig zullen zijn voor het leven terug naar normaal kan gaan. Het coronavirus heeft momenteel al verschillende varianten wat betekend dat er minimaal evenveel vaccins nodig zouden zijn als er varianten zijn om het virus met een vaccin succesvol te bestrijden.

Volgens Jaap van Dissel tot december gedeeltelijke lockdown

Tegen de NOS zegt Jaap van Dissel dat hij verwacht dat er voor een lange periode een gedeeltelijke lockdown zal zijn. “Waarin de aantallen (gevallen van corona) verhoogd zijn.” gaf hij aan. Van Dissel gaat er vanuit dat de maatregelen niet versoepeld kunnen worden na vier weken. Er zullen eerste hogere besmettingscijfers zijn, voordat een eventuele afname volgt.

Van Dissel geeft aan dat voordat de maatregelen soepeler kunnen er eerst een naar beneden gaande beweging in de cijfers moet zijn. Hierop gaat men de volgende vier weken wachten. Het succes hangt samen met hoe goed men de maatregelen van 28 september naleeft geeft hij aan. Zelfs als er een R van 0,9 100 is komen er nogsteeds 90 nieuwe besmettingen bij zegt Van Dissel.

We zijn er zeker nog niet vanaf, er komt eerst een toename en daarna is het wachten op een eventuele afzwakking. Momenteel hoopt hij dat dit ergens in december zal zijn. Garanties zijn er echter niet en het zou dus kunnen dat we nog veel langer in de gedeeltelijk lockdown vast zitten. Houd de overheid vast aan maatregelen zolang er corona actief is in ons land/ in de wereld zouden we mogelijk voor altijd met maatregelen te maken krijgen.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier.

Corona Tsunami, bijna 7.000 nieuwe gevallen

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) gaat er vanuit dat er strengere maatregelen zullen komen tegen het coronavirus. Volgens de FMS is de tweede golf een tsunami met nu al bijna 7.000 nieuwe gevallen in slechts 24 uur. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaat er vanuit dat de normale zorg hierdoor minimaal 70% zal moeten worden afgeschaald.

Als het kabinet geen nieuwe maatregelen neemt dan zijn er volgende maand ongeveer 5.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen vrezen de specialisten. Dat houd in dat er dan vier maal zo veel patiënten in het ziekenhuis zouden zijn als nu. De druk op de zorg zal daardoor nog groter zijn als eerder dit jaar tijdens de uitbraak in het voorjaar.

Einde eerste golf, begin tweede

Na de eerste golf deze zomer hebben de ziekenhuizen voorbereidingen getroffen voor een tweede golf. Medisch specialisten waarschuwen echter dat de tweede golf een tsunami zal zijn waar ze niet goed op voorbereid zijn. Het coronavirus is trager geworden in de verspreiding echter vernietigender en het verloop van het virus duurt nu veel langer geven de specialisten aan.

De afschaling van de zorg zal betekenen dat er naast coronadoden ook weer veel mensen zullen sterven aan bijvoorbeeld een onderbreking van de behandeling tegen kanker of andere gevaarlijke medische aandoeningen. De specialisten lieten tijdens de eerste golf van zich horen waarop het kabinet besloot de scholen en horeca te sluiten. Welke maatregelen we nu moeten verwachten is nog niet duidelijk. Dit zou een tweede lockdown, avondklok of opnieuw sluiten van bijvoorbeeld de horeca kunnen zijn.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier!

« Older Entries