Spike-proteïne Covid-vaccines zeer gevaarlijk

Spike-proteïne Covid-vaccines

Spike-proteïne Covid-vaccines zeer gevaarlijk – Het Spike-proteïne dat door de Covid-vaccines wordt aangemaakt blijkt volgens steeds meer wetenschappers zeer gevaarlijk. Ernstige complicaties zoals bloedproppen, longschade en auto-immuunreacties worden in steeds meer gevallen toegewezen aan de Spike-proteïnes. Naast zeer ernstige (blijvende) schade aan de gezondheid kan het proteïne in sommige gevallen dermate ernstige complicaties geven dat men komt te overlijden. 

Dr. Makowski’s schreef een artikel in het vakblad Viruses. Daarin hij zich afvroeg of de vaccinaties welke bescherming zouden moeten bieden tegen het Spike-proteïne van het coronavirus in plaats daarvan juist ernstige schade toebrengen aan de gezondheid. Tijdens onderzoeken bleek dat enkel het Spike-proteïne van de vaccines aan te wijzen waren als dader van de bloedproppen waar steeds meer mensen last van hebben na een vaccinatie met een van de covid-vaccines. Deze bloedproppen kunnen indien ze de hersenen of het hart bereiken zeer ernstige complicaties geven en in de ergste gevallen de dood tot gevolg hebben.

Wat zou het Spike-proteïne moeten doen?

De covid-vaccinaties zorgen ervoor dat je door veranderingen in het mRNA die ze teweeg brengen een Spike-proteïne aanmaakt. Dit proteïne lijkt sterk op het spike-proteïne van het coronavirus. Het idee is dat door veranderingen in je RNA je lichaam Spike-proteïne gaat aanmaken waar je immuunsysteem tegen gaat vechten. Omdat deze Spike-proteïne erg lijken op die van het coronavirus is de gedachte dat als je vervolgens na je vaccinatie besmet raakt, je al antistoffen hebt. Je maakt na een vaccinatie dus zelf cellen aan waar je immuunsysteem anti-stoffen tegen gaat maken in de hoop dat dit helpt tegen het coronavirus.

Het probleem is dat het lichaam hierdoor zelf proteïne aanmaakt waar het tegen gaat vechten. Dr. J. Patrick Whelan geeft aan dat het “virale spike proteïne dat het doel is van de belangrijke Covid vaccins tevens een van de belangrijkste stoffen is die schade aan verder gelegen organen veroorzaakt, mogelijk inclusief het hart, de longen en de nieren.” Dr. Whelan legde uit dat niet het virus, maar het spike proteïne ervoor verantwoordelijk is dat sommige mensen zo moeizaam herstellen van Covid-19. Het Spike-proteïne hecht zich namelijk aan ACE-2 receptoren van onder andere het hart en de hersenen.

Gevaccineerde mogelijk besmettelijk (mRNA kan worden ingeademd)

Spike-proteïne Covid-vaccines

Problematische bijzaak is dat gevaccineerde mogelijk besmettelijk zijn voor ongevaccineerde personen. mRNA, het Spike-proteïne kan namelijk worden ingeademd en omdat het vaak in de longen van gevaccineerde personen blijkt te zitten verspreiden ze mogelijk de Spike-proteïne naar ongevaccineerde.

Veel van de complicaties en nieuwe ziektegevallen zijn dus mogelijk mede veroorzaakt door de vaccines. In India is de situatie momenteel explosief, aan de hand van de vaccinatiegegevens is echter duidelijk te zien dat sinds men er massaal is gaan vaccineren het aantal ziekenhuisopnames explosief is gestegen.

Stalk Institute wijst op link vaccines en complicaties

Het prestigieuze Salk Institute geeft inmiddels aan dat er een link is tussen de ernstige complicaties en de vaccines. De wetenscahppers stellen dat de Covid vaccins levensgevaarlijke bloedklonters en schade aan zowel bloedvaten als het immuunsysteem veroorzaken. Opvallend is dat de wetenschappers aangeven dat de Spike-proteïnes van het virus zich anders gedragen dan de Spike-proteïnes welke het lichaam aanmaakt na vaccinatie. De vaccinfabrikanten geven echter aan dat het Spike-proteïne wat wordt aangemaakt na vaccinatie hetzelfde is als dat van het virus. Zou het erg verschillen zouden de vaccines namelijk niet werken en totaal nuttenloos zijn.

De conclusie kan dan ook enkel zijn dat de Spike-proteïnes erg gelijk aan elkaar zijn en dat enorme aantal dodelijke slachtoffers en mensen met ernstige bijwerkingen en langdurige, vaak permanente gezondheidsschade zowel door het virus zelf, als door de vaccines kunnen komen.

Het Stalk Institute verwijst naar een wetenschappelijke studie in Circulation Research getiteld “Het SARS-Cov-2 spike proteïne beschadigt de endothele functie door het onderdrukken van ACE-2.” Edothele cellen zitten aan de binnenkant van het hart en de bloedvaten. Het spike proteïne “bevordert longschade” omdat de ACE-2 receptoren worden verminderd. Het Stalk Institute geeft dus (indirect) aan dat de vaccines zeer gevaarlijk zijn.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health zichzelf vermenigvuldigende vaccins reeds realiteit

Na vaccinatie maakt het lichaam dus proteïnes aan waar het tegen gaat vechten, deze proteïnes beschadigen het hart, de longen, hersenen en mogelijk andere organen. De proteïnes kunnen door uitademing worden verspreid in de lucht en andere besmetten. De Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health riep dit jaar op om dit soort zichzelf vermenigvuldigende vaccins in te zetten om de hele wereldbevolking automatisch te ‘vaccineren’. Het lijkt erop dat dit inmiddels realiteit is geworden.

Bekijk ook:

Leave a Reply