Quiz: De Zon

zon

Het aardse leven dankt zijn oorsprong aan het hemellichaam de zon. Het verwarmt en verlicht alles op het oppervlak van onze planeet. Het is niet voor niets dat de aanbidding van de zon en haar vertegenwoordiging als de grote hemelse God weerspiegeld werd in de culten van de primitieve volkeren die de aarde bewoonden.

Eeuwen en millennia zijn verstreken, maar het belang ervan in het menselijk leven is alleen maar toegenomen. We zijn allemaal kinderen van de zon. PurpleChicken heeft daarom speciaal een quiz over de zon, super leuk al zeggen we het zelf.

Quiz: De Zon

Leave a Reply