Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen?

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen? – De vaccinatiediscussie heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Onder andere wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen (partij Gemeentebelangen Dalfsen) en ziekenhuismedewerkers van het Isalaziekenhuis in Zwolle zijn van mening dat ongevaccineerde geen toegang tot medische zorg zouden moeten krijgen. Je kiest ervoor geen vaccin te nemen, dus ga dan maar dood is de tendens. Meerdere kranten spreken van een verharding van de (vaccin)discussie.

Je kiest voor geen vaccin, dus ga maar dood

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen

Je kiest voor geen vaccin, dus ga maar dood. Dit soort uitingen komt men tegenwoordig tegen in de vaccin discussie. Het is een triest nieuw dieptepunt wat aantoont dat de samenleving zich steeds meer splitst tussen voor- en tegenstanders van “het vaccin”. Je kiest, het is een eigen keuze stelt men. Hoewel men zeker de keus heeft te kiezen voor het vaccineren of om zich niet te laten vaccineren gaat het toch wel ver te zeggen dat ziek worden een keuze is. We weten allemaal dat mensen die gevaccineerd zijn ook gewoon ziek kunnen worden en corona kunnen krijgen. Kennelijk maakt dat sommige in ons land niets uit.

Dat een wethouder, misschien vooral als PR. stunt dergelijke dingen zegt is schokkend, maar nog wel enig sinds te begrijpen. Aandacht in het nieuws en voor de partij is ook als het om een redelijk grove uitspraak gaat natuurlijk gewoon aandacht. Iets waar elke politicus vrolijk van zal worden. Dat de gedachte “Je kiest voor geen vaccin, dus ga maar dood” ook in ziekenhuizen leeft is echter wel zeer zorgwekkend.

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen? – De eed van het zorgpersoneel

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen

Zorgpersoneel legt in Nederland een eed af, algemeen zijn er in ons land twee variaties. De eed van het Nederlands Artsenverbond luid (vet gedrukt toegevoegd):

Ik zweer en onderschrijf, dat ik deze eed, zolang ik mag beschikken over mijn vermogens en verstandelijk inzicht, ten einde toe zal houden.

Ik zal iemand, die mijn leermeester in de geneeskunst is geweest, beschouwen als een familielid en belangeloos terzijde staan. Diens kinderen zullen voor mij zijn als broeders, die ik desgevraagd op mijn beurt, zonder daarvoor vergoeding te vragen, in de geneeskunst zal opleiden. Mijn onderricht zal ik geven aan hen, samen met mijn eigen kinderen en aan de studenten, die onderworpen zijn aan de plicht tot geheimhouding, maar niet aan buitenstaanders.

Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is.
Ik zal niemand, die mij daarom vraagt, helpen aan een dodelijk brouwsel, noch zal ik uit eigen beweging met een advies daartoe komen. Ook zal ik geen enkele vrouw helpen aan een giftige zetpil. Onberispelijk en godvrezend zal zowel mijn privé-leven zijn als de uitoefening van mijn beroep.

Ik zal geen handelingen uitvoeren, die niet tot mijn competentie behoren, maar zo nodig plaats maken voor hen, die wel ter zake kundig zijn.
Indien ik mij begeef op het privé-terrein van de patiënten zal ik dat doen ter genezing, mij verre houdend van alle misbruik van mijn positie in mijn houding tegenover vrouwen en mannen, met name op seksueel gebied.

Al wat ik als hulpverlener zal zien of horen, ook van het privé-leven van de patiënten zal ik voor mij houden, in de overtuiging dat zulke dingen geheim moeten blijven.

De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet verbreek. Bij overtreding en meineed echter moge het tegendeel mij overkomen.

De eed van De artseneed van de KNMG en de VSNU (versie 2003) luid (vet gedrukt toegevoegd):

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.
 of
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Hieruit kun je opmaken dat het weigeren van een patiënt op basis van het niet hebben genomen van een vaccin tegen de eed ingaat. Het weigeren en uitsluiten van zorg brengt namelijk schade toe aan de patiënt. De keuze voor geen vaccin zou je kunnen zien als een opvatting van de patiënt dat het (vaccin) in zijn ogen niet nuttig/wenselijk is. Deze opvatting zou door medisch personeel van de KNMG en de VSNU volgens de eed gerespecteerd moeten worden.

De tendens is bijzonder kwalijk en brengt vragen met zich mee. Hoe zit het met andere ziektes? Kunnen ongevaccineerde patiënten nog wel de zelfde zorg verwachten van het Isalaziekenhuis personeel en krijgen ze ook echt de zelfde zorg? Hoe staat het ervoor in andere ziekenhuizen?

Ongevaccineerde weigeren in ziekenhuizen? – Andere ziektes straks ook niet meer welkom?

Als we het als samenleving zo ver laten komen dat we mensen uitsluiten van zorg omdat we de mening hebben dat het ziek worden hun eigen keuze is (weigeren vaccin is kiezen voor de ziekte)… Kunnen we de lijst van aandoeningen en ziektes nog wel even gaan uitbreiden. Hebben artsen en verplegend personeel staks nog wel zin om bijvoorbeeld:

  • Mensen met obesitas te helpen? (hadden ze maar minder (vet) moeten (vr)eten.
  • Mensen met een tropische ziekte te helpen? (hadden ze maar niet op vakantie moeten gaan)
  • Mensen die vielen tijdens of vlak na het uitgaan te helpen? (hadden ze maar niet moeten drinken)
  • Mensen die een motorongeluk hebben te helpen? (hadden ze maar auto moeten rijden)
  • Mensen met een soa te helpen? (hadden ze maar een condoom moeten gebruiken)
  • Mensen met longziektes te helpen? (In de stad zijn veel schadelijke stoffen, waarom ging je niet op het platteland wonen?)
  • Mensen met een botbreuk helpen? (Je had maar voorzichtig(er) moeten zijn)

We kunnen natuurlijk nog wel even doorgaan maar de boodschap is wel duidelijk zo lijkt ons.

Meer nieuws van PurpleChicken zie je hier.

Bekijk ook:

Leave a Reply