Landen met atoomwapens

Landen met atoomwapens – Officieel zijn er op de wereld acht landen met atoomwapens. Deze landen vormen samen de “Nuclear Club”. Kijken we naar het aantal landen waar de bommen liggen komen er een paar bij, onder andere door het NAVO deel programma met betrekking tot nucleare wapens. Ook is er nog een land waarvan iedereen aanneemt dat het een nuclear arsenaal heeft. Het land heeft echter nooit toegegeven de wapens te hebben, maar het ook nooit ontkent. In deze “Wist Jij Dit Al?” kijken we naar Landen met atoomwapens.

Landen met atoomwapens en ondertekenaars van het verdrag van non-proliferatie

We kijken als eerst naar de ondertekenaars van het verdrag van non-profileratie. Door ondertekening van het verdrag geven de landen aan dat ze de kennis voor het produceren van atoomwapens niet zullen delen. Wel delen ze kennis voor nucleare technologie die niet als wapen bedoeld is. Dit zijn bijvoorbeeld kerncentrales, maar betreft ook medisch gebruik van nucleare technologie.

Russische Federatie (Rusland)

De schatting is dat de Russische Federatie ongeveer 6.372 tot 6.490 kernwapens heeft. Hiervan zijn er ongeveer 1.572 direct inzetbaar. Dit houd in dat de 1.572 zich ergens in een lanceerinstallatie bevinden. De Russische Federatie is een Nuclear-Triad land. Dit geeft aan dat ze de beschikking heeft over atoomwapens welke vanaf het land, de zee en vanuit de lucht ingezet kunnen worden. Op 29 augustus 1949 om 7 uur in de ochtend bracht de Russische Federatie, toen nog de Sovjet-Unie haar eerste bom tot ontploffing in Semipalatinsk nu Kazakstan maar toen deel van de Sovjet-Unie. In totaal werden er door de Sovjet-Unie/Rusland 715 testen uitgevoerd.

Hoogste aantal atoomwapens: 45.000 in 1986

Wie kan de rode knop indrukken? De president van Rusland. (Er zijn onbevestigde berichten dat er ook aktetassen worden afgegeven aan de minister van Defensie en de chef van de generale staf.)

Verenigde Staten van Amerika

De schatting is dat de Verenigde Staten ongeveer 5.800 tot 6.185 kernwapens heeft. Hievan zijn er ongeveer 1.750 direct inzetbaar. De Verenigde Staten is een Nuclear-Triad land. De eerst test was op 16 juli 1945 om 5:29, de test is uitgevoerd in Alamogordo, New Mexico, USA. De Verenigde Staten waren de eerste met een atoombom, de bom Trinity is ontwikkeld met het wereldberoemde Manhattan Project. De Verenigde Staten teste in totaal 1.054 maal een atoomwapen. In tegenstelling tot andere landen teste ze deze ook uit op nietsvermoedende eilandbewoners om te kijken hoe de straling mensen aantaste. Het land is ook het enige land ter wereld die de wapens heeft ingezet tijdens een oorlog. Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Japan. Ze wierpen de bommen af boven Hiroshima en Nagasaki. In totaal kwamen bij de aanvallen tussen de 129.000 and 226.000 mensen om, de meeste van hen waren burgers.

Hoogste aantal atoomwapens: 31.175 in 1966

Wie kan de rode knop indrukken? De president van de Verenigde Staten van Amerika

Verenigd Koninkrijk

Landen met atoomwapens

Onze buren in het Verenigd Koninkrijk beschikken over ongeveer 200 tot 215 atoombommen, 120 hiervan zijn direct inzetbaar. Het Verenigd Koninkrijk teste haar eerste wapen op Monte Bello Islands, Australië. De test was op 3 oktober 1952. In totaal voerde het Verenigd Koninkrijk 45 testen uit. In tegenstelling tot de Russische Federatie en de Verenigde Staten zijn de Britten geen Nuclear-Traid land. Het Verenigd Koninkrijk beschik enkel over vanaf de zee afgeschoten nucleare wapens. Ten tijden van de Koude Oorlog beschikte het Koninkrijk wel over nucleare wapens welke vanuit de lucht konden worden ingezet. Tegenwoordig beschikt het over vier Vanguard-class nucleare onderzeeërs uitgerust met Tridant-II raketten.

Hoogste aantal atoomwapens: 215

Wie kan de rode knop indrukken? De premier van het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanië en Noord-Ierland

Frankrijk

De schatting is dat Frankrijk ongeveer 290 kernwapens heeft, hiervan zijn er 280 direct inzetbaar. Frankrijk heeft de mogelijkheid deze wapens vanaf de zee en vanuit de lucht in te zetten. Op 13 februarie 1960 teste Frankrijk haar eerste bom boven de Sahara in Frans Algarijë, toen nog een colonie van Frankrijk. In totaal voerde Frankijk 210 testen uit. In 2015 gaf Frankrijk aan drie sets van 16 kernwapens op onderzeeërs te hebben en 54 raketten welke vanaf een vliegtuig kunnen worden ingezet.

Hoogste aantal atoomwapens: ongeveer 400 ten tijden van de Koude Oorlog

Wie kan de rode knop indrukken? De president van Frankrijk

Volksrepubliek China (China)

Landen met atoomwapens

De schatting is dat de Volksrepubliek China 300 tot 320 atoomwapens heeft. Hoeveel er direct inzetbaar zijn is niet bekend. Op 16 oktober 1964 teste China haar atoomwapen boven Lop Nur, Xinjiang, China. Het land is een Nuclear-Triad land. In totaal heeft China 45 testen uitgevoerd. China is van de ondertekenaars van het non-proliferatie verdrag het enige land dat een ongekwalificeerde negatieve veiligheidsverzekering met zijn “geen eerste gebruik” -beleid heeft.

Hoogste aantal atoomwapens: 320

Wie kan de rode knop indrukken? De Centrale Militaire Commissie

Landen met atoomwapens en geen ondertekenaars van het verdrag van non-proliferatie

De volgende landen hebben het non-proliferatie verdrag niet getekend. Deze landen binden zich daarmee niet aan afspraken om nucleare wapentechnologie niet te delen met andere landen.

India

De schatting is dat India over 150 atoomwapens beschikt. Het aantal dat direct inzetbare wapens is niet bekend. De eerste test van India was op 18 mei 1974 te Pokhran, Rajasthan, India. In totaal heeft India zes testen uitgevoerd. India is een Nuclear-Traid land. Ze beschikt dus over wapens welke vanaf het land, de zee en vanuit de lucht kunnen worden ingezet. De verdeling is niet bekend.

Hoogst aantal atoomwapens: 150

Wie kan er op de rode knop drukken? De Bijzondere Raad

Pakistan

Landen met atoomwapens

Pakistan heeft ongeveer 160 atoomwapens, in totaal heeft het land 0 wapens welke direct inzetbaar zijn. Op 28 mei 1998 voerde het land haar eerste van in totaal 6 testen uit. De test was te Ras Koh Hills, Balochistan, Pakistan. Pakistan heeft de beschikking over lucht en land afleveringssystemen.

Hoogste aantal atoomwapens: 160

Wie kan er op de rode knop drukken? De Bijzondere Raad

Noord-Korea

Noord-Korea beschikt over ongeveer 30 tot 40 atoomwapens, hiervan zijn er 0 direct inzetbaar. Op 9 oktober 2006 teste het land haar eerste wapen te Kilju, North Hamgyong, Noord-Korea. Noord-Korea was partij bij het nucleaire non-proliferatieverdrag, maar kondigde een terugtrekking aan op 10 januari 2003, nadat de Verenigde Staten het ervan beschuldigden een geheim uraniumverrijkingsprogramma te hebben en de energiesteun onder het in 1994 overeengekomen kader stopte. In februari 2005 beweerde Noord-Korea over functionele kernwapens te beschikken, hoewel het ontbreken van een test er destijds toe leidde dat veel experts twijfelden aan de bewering.

In oktober 2006 verklaarde Noord-Korea dat het, als reactie op de toenemende intimidatie door de Verenigde Staten, een nucleaire test zou uitvoeren om zijn nucleaire status te bevestigen. Noord-Korea meldde op 9 oktober 2006 een geslaagde kernproef. De meeste Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen waren van mening dat de test waarschijnlijk slechts gedeeltelijk succesvol was met een opbrengst van minder dan een kiloton. Later volgde een test welke resulteerde in een hogere ontploffingskracht. In totaal voerde het land zes testen uit.

Hoogste aantal atoomwapens: 40

Wie kan er op de rode knop drukken? De Supreme Leader van Noord-Korea

Landen met zeer waarschijnlijk een nuclear arsenaal

Er is een land zoals we in de inleiding al aangaven dat zeer waarschijnlijk atoomwapens heeft. Het land heeft dit echter altijd in het duister gehouden door niet te ontkennen en niet te bekennen. We hebben het natuurlijk over:

Israël

Landen met atoomwapens

Israël heeft de beschikking over ongeveer 90 atoomwapens. Men heeft het vermoeden dat het land een Nuclear-Triad land is. Het aantal direct inzetbare nucleare wapens van Israël is waarschijnlijk nul. Israël heeft officieel nooit een test uitgevoerd. De verdenking is dat het land ergens tussen 1960 en 1979 haar eerste test heeft uitgevoerd.

In juni 1976 beweerde een West-Duits legermagazine, Wehrtechnik (‘militaire technologie’), dat westerse inlichtingenrapporten documenteerden dat Israël een ondergrondse test uitvoerde in de Negev in 1963. Het boek Nucleaire wapens in het Midden-Oosten: afmetingen en verantwoordelijkheden door Taysir Nashif citeert andere rapporten dat het land op 2 november 1966 mogelijk een niet-nucleaire test heeft uitgevoerd, waarvan werd gespeculeerd dat de natuur in de Israëlische Negev-woestijn geen opbrengst of implosie heeft.

Op 22 september 1979 was Israël mogelijk betrokken bij een mogelijke atoombomtest, ook wel bekend als het Vela-incident, in de zuidelijke Indische Oceaan. Er werd een commissie opgericht onder de toenmalige VS. president Jimmy Carter, onder leiding van professor Jack Ruina van MIT. De meeste leden van de commissie gingen ervan uit dat Zuid-Afrikaanse marineschepen vanuit de haven van Simonstown, nabij Kaapstad, naar een geheime locatie in de Indische Oceaan waren gevaren, waar ze de atoomtest uitvoerden. De commissie definieerde het geteste nucleaire apparaat als compact en bijzonder schoon, met weinig radioactieve neerslag, waardoor het bijna onmogelijk te lokaliseren is.

Hoogste aantal atoomwapens: 90

Wie kan er op de rode knop drukken? Iemand in Israël. (Omdat het land nooit toegegeven heeft dat het atoomwapens heeft is er officieel niemand die op de rode knop kan drukken. De bevoegdheid is waarschijnlijk in handen van de premier of president.)

Landen die de wapens hadden, maar nu niet meer de beschikking over de wapens hebben

  • Wit-Rusland
  • Kazakhstan
  • Zuid-Afrika
  • Oekraïne

Landen die over kernwapens beschikken door middel van het NAVO uitwisselingsprogramma voor kernwapens

  • België
  • Duitsland
  • Italië
  • Turkije
  • Het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland)

Nederland heeft waarschijnlijk 20 B61-atoomwapens op Luchtmacht basis Vokel. De wapens zijn afkomstig uit het arsenaal van de Verenigde Staten van Amerika. Of de wapens direct inzetbaar zijn is niet bekend.

Bekijk ook:

Leave a Reply