Kans op onvruchtbaarheid door Pfizer vaccin

Pfizer

Nederland verwacht eind december of begin volgend jaar het Pfizer/BioNTech vaccin te krijgen. Volgens het NRC krijgen we vanwege ons bevolkingsaandeel binnen de EU ‘pro rata’ 3,89 procent van de 200 miljoen vaccins. Dat zou dus betekenen dat Nederland tussen de 7,7 en 11,7 miljoen Pfizer-vaccins geleverd zal krijgen. Het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin officieel het: COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 is echter potentieel gevaarlijk voor de vruchtbaarheid.

Mogelijk gevaar voor zwangeren vrouwen en vruchtbaarheid

In de bijsluiters en zorginstructies van het Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin, dat vanaf volgende week aan de Britse bevolking wordt toegediend, wordt expliciet gewaarschuwd het vaccin niet aan kinderen onder de 16 jaar en zwangere vrouwen te geven. Het Joint Committee on Vaccination and immunisation heeft tevens een oproep gedaan het vaccin niet te nemen bij zwangerschap of wanneer je de wens hebt om zwanger te worden. De reden is dat er weinig (lees geen/onvolledige data) is over het effect op de zwangerschap en vruchtbaarheid.

In de instructies gegeven aan medisch personeel staat onder andere dat:

  • Er geen studies zijn gedaan naar de wisselwerking tussen het vaccin en andere medicatie
  • Er geen of enkel minimale data is met betrekking tot zwangerschap en het vaccin
  • De dierproeven met betrekking tot de vruchtbaarheid niet afgerond zijn

Ook krijgt medisch personeel de waarschuwing het vaccin niet te geven aan zwangere vrouwen en dat er minimaal twee maanden na de tweede vaccinatie gewacht moet worden met het zwanger worden. Vrouwen die borstvoeding geven moeten ook stoppen met de borstvoeding indien ze het vaccin hebben gekregen.

Met betrekking tot de vruchtbaarheid geeft de instructie aan dat:

Het onbekend is of het COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 invloed heeft op de vruchtbaarheid.

Hoe werkt het vaccin en waarom is het potentieel gevaarlijk voor de vruchtbaarheid

De mRNA vaccins gaan het lichaam zelf programmeren om antilichamen aan te maken tegen het ‘spike’ eiwit van het SARS-CoV-2 virus. Dit zou kunnen zorgen voor een lichamelijke reactie tegen het proteïne genoemd syncytine-1, vitaal voor de vorming van menselijke placenta in vrouwen en de fusie van een zaadcel een eicel.

Op 1 december 2020 dienden de ex-Pfizer-hoofd luchtwegonderzoek Dr. Michael Yeadon en de longarts en voormalig hoofd van de afdeling volksgezondheid Dr. Wolfgang Wodarg een aanvraag in bij de EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau dat verantwoordelijk is voor de EU-brede geneesmiddelgoedkeuring, voor de onmiddellijke schorsing van alle SARS CoV 2-vaccinonderzoeken, in het bijzonder het BioNtech / Pfizer-onderzoek over BNT162b2.

De zorgen zijn in het bijzonder gericht op de volgende punten:

De vorming van zogenaamde “niet-neutraliserende antilichamen” kan leiden tot een overdreven immuunreactie, vooral wanneer de proefpersoon na vaccinatie wordt geconfronteerd met het echte, “wilde” virus. Deze zogenaamde antilichaamafhankelijke amplificatie, ADE, is al lang bekend uit experimenten met coronavaccins bij bijvoorbeeld katten. In de loop van deze onderzoeken stierven alle katten die aanvankelijk de vaccinatie goed verdroegen, na het vangen van het wilde virus.

De vaccinaties zullen naar verwachting antilichamen produceren tegen spike-eiwitten van SARS-CoV-2. Spike-eiwitten bevatten echter ook syncytine-homologe eiwitten, die essentieel zijn voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals mensen. Het moet absoluut worden uitgesloten dat een vaccin tegen SARS-CoV-2 een immuunreactie tegen syncytine-1 zou kunnen veroorzaken, omdat anders onvruchtbaarheid van onbepaalde duur zou kunnen resulteren in gevaccineerde vrouwen.

De mRNA-vaccins van BioNTech / Pfizer bevatten polyethyleenglycol (PEG). 70% van de mensen ontwikkelt antistoffen tegen deze stof – dit betekent dat veel mensen allergische, mogelijk fatale reacties op de vaccinatie kunnen ontwikkelen.

De veel te korte duur van het onderzoek laat geen realistische inschatting van de late effecten toe. Net als in de gevallen van narcolepsie na de vaccinatie tegen varkensgriep, zouden miljoenen gezonde mensen worden blootgesteld aan een onaanvaardbaar risico als een spoedvergunning zou worden verleend en de mogelijkheid zou volgen om de late effecten van de vaccinatie waar te nemen.

Meer Nieuws van PurpleChicken zie je hier.

 

Leave a Reply