Dit zijn de armste landen ter wereld

De armste landen

De armste landen ter wereld: Hoewel we als Nederlanders altijd wel wat te klagen hebben, kunnen we toch vrij blij zijn dat we in Nederland wonen. Nederland is immers een van de rijkste landen ter wereld. Helaas heeft niet iedereen het zo goed, de volgende landen zijn alles behalve rijk. De landen in deze lijst zijn de armste landen ter wereld, iets wat je ook terug zal zien in de levensverwachting.

Voor we beginnen even een kleine uitleg over de gebruikte afkortingen:

 • GNI-BBP (Brutto Nationaal Product) – Dit is de dollar waarde van een land gedeeld door het aantal inwoners voor een bepaalde periode
 • GDP-BNP (Brutto Nationaal Product) – Dit zijn de geldwaarde van alle afgewerkte goederen en diensten die in een land tijdens een bepaalde periode zijn gemaakt
 • Voor zowel het BBP als BNP is de periode in dit geval een jaar

De armste landen: 10 – De Gambia

 • BBP: € 1,247
 • 2017 BNP: € 2,71 miljard
 • Aantal inwoners: 2,1 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 61,4 jaar

In vergelijking met de meeste landen op deze lijst en de meeste landen in West-Afrika is De Gambia sociaal en politiek relatief stabiel. Toch behoort het tot de armste landen ter wereld met een BBP van minder dan € 1,300.

De Gambia heeft beperkte natuurlijke hulpbronnen en is sterk afhankelijk van landbouw, met hout, paranoten en cashewnoten die in 2017 goed waren voor 80% van de export. Minder dan de helft van het aantal inwoners van Gambia heeft toegang tot elektriciteit, en meer dan een derde van het stedelijk aantal inwoners woont in sloppenwijken.

9 – Sierra Leone

 • BBP: € 1.142
 • 2017 BNP: € 8,90 miljard
 • Aantal inwoners: 7,6 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 54,3 jaar

Sierra Leone is een land met veel grondstoffen in West-Afrika. Het doorstond een verwoestende burgeroorlog die werd aangewakkerd door diamanten en waardevolle mineralenhandel. Hoewel de oorlog in 2002 eindigde, verwoestte hij veel van de instellingen van het land, en de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. Tegenwoordig wordt de publieke sector van Sierra Leone als corrupter beschouwd dan de meeste andere landen.

De problemen in verband met het gebrek aan economische ontwikkeling zijn duidelijk. Ongeveer een kwart van het aantal inwoners van het land is ondervoed en het moedersterftecijfer van Sierra Leone van 1.360 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen is het ergste ter wereld. Het land was ook een van de zwaarst getroffen landen door de ebola-uitbraak in 2014. Met 54,3 jaar is de gemiddelde levensverwachting bij geboorte in Sierra Leone ook nog eens een van de slechtste ter wereld.

De armste landen: 8 – Madagaskar

 • BBP: € 1.135
 • 2017 BNP: € 30,69 miljard
 • Aantal inwoners: 25,6 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 66,3 jaar

Madagaskar is een eilandstaat in de Indische Oceaan ten oosten van het Afrikaanse continent. De voormalige Franse kolonie is sinds 1960 onafhankelijk en heeft de afgelopen decennia te kampen gehad met politiek geweld en staatsgrepen. Hoewel de provincie een aanzienlijke toeristenindustrie heeft, is het sterk afhankelijk van de landbouw, waarbij de landbouw goed is voor meer dan twee derde van de totale werkgelegenheid.

De levensomstandigheden van velen in het land tonen de ontberingen aan die gepaard gaan met armoede. Ruim 77% van het aantal inwoners van het land woont in sloppenwijken en ongeveer 43% van de inwoners is ondervoed. De levensverwachting bij geboorte in Madagaskar is slechts 66,3 jaar, ongeveer zes jaar achter het wereldgemiddelde.

7 – Mozambique

 • BBP: € 932
 • 2017 BNP: € 28,57 miljard
 • Aantal inwoners: 29,7 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 58,9 jaar

Een voormalige Portugese kolonie, Mozambique, een land aan de Indische Oceaan in zuidelijk Afrika, werd in 1975 een onafhankelijke natie. Net als veel voormalige koloniale gebieden worstelde Mozambique in zijn vroege jaar van onafhankelijkheid, tijdens een burgeroorlog die duurde van 1976 tot 1992. Hoewel de economie van het land in 2011 een boost kreeg met de ontdekking van aardgas, loopt de ontwikkeling nog steeds achter, deels als gevolg van de meer dan tien jaar durende burgeroorlog.

Maar liefst 62,4% van het aantal inwoners leeft van € 1,61 of minder per dag. Het land kampt ook met een volksgezondheidscrisis, aangezien 12,5% van het aantal inwoners tussen de 15 en 49 jaar hiv-positief is. Mede daardoor is de levensverwachting in het land minder dan 60 jaar.

De armste landen: 6 – Liberia

 • BBP: € 913
 • 2017 BNP: € 4,66 miljard
 • Aantal inwoners: 4,7 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 63,0 jaar

De economie van Liberia, gedeeltelijk gesticht door bevrijde Amerikaanse slaven, werd in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zo goed als verwoest door een burgeroorlog waarbij een kwart miljoen doden vielen en duizenden ontheemden. De beperkte economische ontwikkeling in het land heeft geleid tot een lage levensstandaard. Minder dan 20% van het aantal inwoners heeft toegang tot elektriciteit en ongeveer 39% is ondervoed. De regering, die tot de meest corrupte ter wereld behoort, geeft relatief weinig uit aan onderwijs en analfabetisme is wijdverbreid.

De West-Afrikaanse natie is echter rijk aan hulpbronnen en de export van goud stimuleert de groei. In 2017 was goud goed voor 19% van de € 847 miljoen aan export van het land.

5 – Malawi

 • BBP: € 902
 • 2017 BNP: € 17,30 miljard
 • Aantal inwoners: 18,6 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 63,7 jaar

Malawi is een Oost-Afrikaans land dat een grens deelt met Mozambique, een ander land op deze lijst. Een van de armste landen ter wereld, maar liefst 70,3% van het aantal inwoners leeft van minder dan € 1,61 per dag. Armere landen zijn doorgaans sterk afhankelijk van landbouw en zelfvoorzienende landbouw, en in Malawi is de landbouw goed voor 71,9% van de totale werkgelegenheid.

Net als andere landen in de regio worstelt Malawi om de verspreiding van hiv in te dammen. Momenteel is ongeveer één op de tien inwoners tussen de 15 en 49 jaar hiv-positief, en volgens de BBC zijn meer dan een miljoen kinderen in het land wees geworden door de ziekte.

De armste landen: 4 – Niger

 • BBP: € 768
 • 2017 BNP: € 16,87 miljard
 • Aantal inwoners: 21,5 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 60,4 jaar

Niger is een van de slechts vier landen met een BBP dan € 900. Sinds Niger in 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk, wordt het ontsierd door staatsgrepen en politieke instabiliteit. Als een van de minst ontwikkelde landen ter wereld heeft slechts 16% van het aantal inwoners toegang tot elektriciteit. Meer dan 80% van het aantal inwoners van Niger woont op het platteland, en van degenen die in stedelijke gebieden wonen, woont de overgrote meerderheid in sloppenwijken.

Armoede is wijdverbreid in het land, aangezien meer dan drie op de vier inwoners van minder dan € 2,71 per dag leven. Niger is echter een land met veel grondstoffen, olie-exploratie en goudwinning stimuleren de economische groei. De economie van Niger groeide in 2017 in een relatief snel tempo van 4,9%.

3 – Democratische Republiek Congo

 • BBP: € 674
 • 2017 BNP: € 55,70 miljard
 • Aantal inwoners: 81,3 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 60,0 jaar

De Democratische Republiek Congo is een land dat rijk is aan hulpbronnen zoals waardevolle mineralen, koper, diamanten en goud. In plaats van een economische zegen te zijn, heeft de controle over deze hulpbronnen echter bijgedragen tot een burgeroorlog die tot maar liefst 6 miljoen doden heeft geleid.

Basisinfrastructuur ontbreekt in het land aangezien slechts ongeveer 17% van het aantal inwoners toegang heeft tot elektriciteit en er geen vaste telefoonlijnen zijn. Dit, naast de ongebreidelde corruptie in de publieke sector, maakt zakendoen in het land moeilijk. Zoals in veel arme landen blijven de gezondheidsresultaten in de Democratische Republiek Congo achter. Het land heeft een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld en de gemiddelde levensverwachting is slechts 60 jaar.

De armste landen: 2 – Burundi

 • BBP: € 581
 • 2017 BNP: € 6,19 miljard
 • Aantal inwoners: 10,9 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 57,9 jaar

Met een BBP van slechts € 581 is Burundi het op een na armste land in zowel Afrika als de wereld. De moderne geschiedenis van het land is gekleurd door een meedogenloze 12-jarige burgeroorlog die in 1994 werd aangewakkerd door etnische spanningen tussen de Tutsi-minderheid en de Hutu-meerderheid. Tegenwoordig behoort de Burundese publieke sector tot de meest corrupte ter wereld.

Burundi is ook een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Meer dan 87% van het aantal inwoners woont op het platteland en minder dan 10% van de mensen in het land heeft toegang tot elektriciteit. Hoewel bijna alle zwangere vrouwen in het land prenatale medische zorg krijgen, behoort het moedersterftecijfer van 712 sterfgevallen per 100.000 levendgeborenen tot de hoogste ter wereld.

1 – Centraal Afrikaanse Republiek

 • BBP: € 562
 • 2017 BNP: € 2,63 miljard
 • Aantal inwoners: 4,7 miljoen
 • Levensverwachting bij geboorte: 52,9 jaar

Het BBP van € 562 in de Centraal Afrikaanse Republiek is het laagste van alle landen ter wereld. Ondanks een schat aan hulpbronnen zoals goud, diamanten en olie, heeft geweld de economische ontwikkeling belemmerd sinds het land in 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk. Na een reeks staatsgrepen aan het einde van de 20e en het begin van de 21e eeuw, heeft religieus geweld tussen de moslimminderheid en de christelijke meerderheid de natie sinds 2012 in haar grip.

Iets meer dan de helft van het aantal inwoners van de Centraal Afrikaanse Republiek woont op het platteland, maar van degenen die in steden wonen, woont meer dan 90% in sloppenwijken. De Centraal Afrikaanse Republiek is het enige land met beschikbare gegevens waar meer dan de helft van alle burgers namelijk 61,8% ondervoed is. Het land heeft ook het op twee na hoogste kindersterftecijfer ter wereld en een van de laagste gemiddelde levensverwachting, met slechts 52,9 jaar.

 

Leave a Reply