Dienstplichtbrief voor alle meisjes uit 2003

Meisjes vallen dit jaar voor het eerst onder de dienstplicht. In totaal krijgen daarom iets meer dan 100.000 meisjes geboren in 2003 een brief van het ministerie van Defensie. In de brief staat dat ze staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. De brief valt deze week bij alle meisjes op de deurmat. Ook prinses Amalie krijgt de dienstplichtbrief.

Net als bij de jongens staat in de brief dat de dienstplicht nog bestaat, maar dat deze is opeschort. De Tweede Kamer besloot in 2018 dat de plicht ook voor meisjes moest gaan gelden, dit vanwege de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit blijkt vooral een politieke PR stunt te zijn.

Nu ook meisjes opgeroepen kunnen worden om zogenaamd geen verschil te hebben tussen mannen en vrouwen, blijkt: Als meisjes een oproep krijgen kunnen ze als ze geen zin hebben in een eventuele rol binnen Defensie bezwaar maken. De gelijkheid tussen man en vrouw is dus vooral een politiek toneelstuk als we naar de dienstplicht kijken.

Het ministerie van Defensie gebruikt de brief vooral als verkapt rondselmiddel om meer vrouwen in het leger te krijgen. Momenteel is slechts 10 procent vrouw, het neemt de laatste tijd iets toe volgens Defensie echter blijft het lastig vrouwen warm te maken voor een baan in het leger.

Sinds 1997 opgeschort

Sinds 1997 is de opkomstplicht opgeschort. De Koude Oorlog was voorbij en de gedachte was dat een groot leger niet meer nodig was. De krijgsmacht legde de nadruk meer op crisisbeheersingsoperaties waar dienstplichtigen alleen vrijwillig aan mochten meewerken. Vervolgens zette Defensie in op professionalisering van het leger. Militairen blijven langer in dienst en hebben meer opleidingsmogelijkheden.

Sinds de opschorting zijn dienstplichtigen nooit meer opgeroepen. Toch geeft Defensie aan dat het misschien in de toekomst anders zal zijn. Als Nederland ooit weer ernstig bedreigd wordt, zou de verplichte oproep en dienst weer terug kunnen komen.

Amalia

Of prinses Amalie zin heeft om het leger in te gaan is nog maar de vraag. De prinses is de eerste troonpretendent opgeroepen voor de militaire diensplicht.

Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben nooit een functie gehad binnen Defentie. Ook als staatshoofd hadden ze geen functie. Volgens de grondwet kan het staatshoofd namelijk niet ook de opperbevelhebber van de krijgsmacht zijn.
Koning Willem-Alexander heeft wel zijn dienstplicht gedaan. Hij ging in 1985 bij de Marine. Op het marinevliegkamp Valkenburg rondde hij zijn dienstplicht af. Tijdens zijn opleiding tot aspirant-reserveofficier heeft hij meegevaren op meerdere fregatten, zijn echte passie bleek echter vliegen.

Meer nieuws van PurpleChicken? Klik hier.

Leave a Reply