Corona maakt het leven minder leuk

De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het leven in Nederland een stuk minder leuk is geworden. Contact met andere, spontaniteit en zekerheid worden gemist. Veel mensen geven ook aan één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen door de coronacrisis.

EenVandaag heeft onderzoek gehouden onder 25.000 leden van het Opiniepanel en daaruit blijkt dat we het leven minder leuk zijn gaan vinden. Ruim 60 procent gaf aan mentale klachten te hebben gehad. De klachten waren onder andere meer piekeren, prikkelbaar zijn, maar er zijn ook serieuze klachten zoals paniekaanvallen en depressiviteit.


18 tot 35 jarige lijden het meest

Ben je tussen de 18 en 35 dan heb je waarschijnlijk het meeste last van de crisis. Ruim driekwart geeft aan last te hebben gehad of last te hebben van mentale klachten. Onder de 65-plussers is dit afgenomen tot slechts 48 procent. Jongeren blijken het dus veel zwaarder te hebben. Het verschil is groot gaf Gijs Rademaker van EenVandaag aan.

Extra werkdruk, onzekerheid over huis en baan het zorgen voor jonge kinderen, het zijn allemaal problemen waar de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar mee te maken heeft. Ook het weinige contact met andere, de moedeloosheid en sleur zorgt voor mentale problemen.

Langere crisis meer klachten

De klachten onder de jongeren worden nu de crisis langer duurt ook meer. Stress en eenzaamheid spannen de kroon. Vermoeidheid komt ook vrij veel voor 36 procent zegt hier last van te hebben. In april lagen alle cijfers nog 10 procent lager.

De mentale klachten geven veel stress. Hoewel we misschien in het begin van de crisis dachten dat het missen van een feestje of twee niet zo een impact zou hebben, lijken de jongeren het nu de crisis aanhoud het toch wel erg zwaar te hebben.

Minder leuk leven

Zes op de tien gaf aan dat het leven minder leuk is geworden. Feestjes en mensen ontmoeten worden het meest gemist. Sociale kringen krimpen in terwijl jongeren juist veel baat hebben bij sociale contacten. Spontaniteit is ook iets wat veel jongeren missen. Het even spontaan een terras pakken of op bezoek gaan bij iemand, nu moet je voor het terras een reservering maken. Het leuke is er wel van af geven de jongeren aan. Het leven is minder leuk geworden.

Bekijk ook:

Leave a Reply